Αίτηση συμμετοχής για Επιχειρήσεις στο Πρόγραμμα "Κάρτα Δημότη"

Για τη συμμετοχή της επιχείρησής σας στο Πρόγραμμα "Κάρτα Δημότη" απαιτείται η υποβολή της συνημμένης αίτησης στο γραφείο της Κάρτας Δημότη που βρίσκεται στην οδό Σωκράτους 1 στον 'Αγιο Στέφανο ή η αποστολή της στο φαξ 210 8145896 .

Μπορείτε να συμπληρώσετε την αρχική σας προσφορά με ειδικές προσφορές, σε ένα ή περισσότερα είδη, για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Όλες οι προσφορές, αρχικές και ειδικές, υποβάλλονται με το συνημμένο έντυπο.

Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης με φαξ θα σας επισκεφθεί εκπρόσωπος του Δήμου για να σας παραδώσει το αυτοκόλλητο συμμετοχής στο Πρόγραμμα "Κάρτα Δημότη".