Γρήγορη Περιήγηση

21-02-24 - 23:11
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Αδέσποτα

Για καταγγελία κακοποίησης Ζώου 
Καλέστε το 10410

Αδέσποτα/Δεσποζόμενα Ζώα
Το πρόβλημα της εγκατάλειψης των δεσποζόμενων ζώων είναι μια θλιβερή πραγματικότητα
με μεγάλες διαστάσεις σε πολλά αστικά κέντρα όσο και σε τοπικό επίπεδο. ΄Εχει επιβεβαιωθεί
πως ο πληθυσμός των αδέσποτων ζώων είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το ποσοστό
εγκατάλειψης δεσποζόμενων ζώων από τους Ιδιοκτήτες τους.
Για να περιοριστεί το φαινόμενο, η Πολιτεία θέσπισε τις ειδικές διατάξεις του Νόμου
4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 169), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου
59 του Νόμου 4873/2021 (Α΄248), του άρθρου 52 του Νόμου 4940/2022 (Α΄ 112) και του
άρθρου 167 του Νόμου 4964/2022 (Α΄ 150) που απευθύνονται στους ιδιοκτήτες
δεσποζόμενων ζώων με σκοπό

Μεριμνά για την ηλεκτρονική σήμανση και την καταγραφή του ζώου συντροφιάς του
πριν αυτό εγκαταλείψει τον τόπο γέννησής του και οπωσδήποτε εντός προθεσμίας
δύο (2) μηνών από τη γέννησή του.

Δηλώνει μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες την απώλεια του ζώου σε κτηνίατρο που
έχει πιστοποιηθεί και είναι χρήστης της διαδικτυακής βάσης σήμανσης και
καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους (ΔΗΒΔ) ή ΕΜΖΣ.

Προσκομίζει ή αποστέλλει ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στον οικείο Δήμο αντίγραφο
του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου.

Μεριμνά για τη στείρωση του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς του, εφόσον είναι
σκύλος ή γάτα, εντός έξι (6) μηνών από την απόκτησή του, εφόσον το ζώο είναι άνω
του ενός (1) έτους. Σε περίπτωση απόκτησης ζώου κάτω του ενός (1) έτους, η
στείρωση λαμβάνει χώρα μέσα στους έξι (6) πρώτους μήνες από τη συμπλήρωση
του πρώτου (1ου) έτους.

Μεριμνά για τον ετήσιο εμβολιασμό του ζώου, εφόσον αυτός προβλέπεται και την
κτηνιατρική εξέτασή του, η οποία αποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό βιβλιάριο υγείας
ή το διαβατήριο του ζώου, εφόσον διαθέτει.

Τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου συντροφιάς, να μεριμνά για την αναγκαία
κτηνιατρική περίθαλψή του, την εξασφάλιση άνετου, υγιεινού και κατάλληλου
καταλύματος, προσαρμοσμένου στον φυσικό τρόπο διαβίωσης του ζώου, το οποίο να
του επιτρέπει να βρίσκεται στη φυσική του στάση, χωρίς να εμποδίζονται οι φυσικές
του κινήσεις και η δυνατότητα για πραγματοποίηση της απαραίτητης για την υγεία και
την ευζωία του άσκησης.

Μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου
συντροφιάς.

Να μην εγκαταλείπει το ζώο συντροφιάς του. 
Σε περίπτωση που επιθυμεί να αποχωριστεί το ζώο συντροφιάς (σκύλο ή γάτα) και
εφόσον δεν έχει βρει νέο ιδιοκτήτη, γνωστοποιεί την πρόθεσή του αυτή στο Δήμο
του τόπου της μόνιμης κατοικίας του, προκειμένου με μέριμνα του Δήμου να
αναρτηθεί προς υιοθεσία για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. Εφόσον δεν βρεθεί
νέος ιδιοκτήτης, το παραδίδει αποκλειστικά στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου αυτού
με την υπογραφή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης και την καταβολή ποσού τριακοσίων
(300,00) ευρώ για την παράδοση σκύλου ή εκατό (100,00) ευρώ εφόσον είναι γάτα,
λαμβάνοντας αντίγραφο της μεταβολής της εγγραφής του ζώου στη ΔΗΒΔ/ΕΜΖΣ,
όπου θα αναφέρεται ο Δήμος ως προσωρινός κάτοχος του αδέσποτου πλέον ζώου.

Υποχρεώσεις των Ο.Τ.Α

Ανάλογες υποχρεώσεις απέναντι στην φροντίδα και προστασία των Αδέσποτων Ζώων
Συντροφιάς έχουν και οι Δήμοι.
Κύριο μέλημα των Δήμων είναι η περισυλλογή, η προστασία, η στείρωση, ο εμβολιασμός, η
κτηνιατρική περίθαλψη, η σίτιση και γενικά η φροντίδα όλων των αδέσποτων ζώων όπου
περιφέρονται /διαβιούν σε δημόσιους/κοινόχρηστους χώρους.
Οι Δήμοι επιδιώκουν την εξεύρεση ανάδοχων για τη φροντίδα τους, καθώς και την εξεύρεση
ενδιαφερόμενων πολιτών για την υιοθεσία τους.
Επίσης, με δράσεις τους επιδιώκουν την προώθηση, την ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη
της φιλοζωίας και της υπεύθυνης ιδιοκτησίας των ζώων συντροφιάς.

Ο Δήμος Διονύσου

Καλεί τους πολίτες του που θα εντοπίσουν αδέσποτο ζώο εντός της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Διονύσου να το δηλώσουν άμεσα στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης & Αδειοδοτήσεων.
Η δήλωση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας NOVOVILLE ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο topikianaptixi@dionysos.gr ή τηλεφωνικά στη γραμμή 2132030637 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Καλεί τους κατοίκους του που υιοθέτησαν ή τους χαρίστηκε ή αγόρασαν ένα κατοικίδιο, να
ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω, δηλώνοντας στη συνέχεια, το κατοικίδιό τους στο Δήμο Διονύσου.

Θέλετε περισσότερες Πληροφορίες;

ΜΠΑΚΑΦΟΥΚΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΜΙΡΑΝΤΑ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

2132030637

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

2132030658

14/02/2024

Βρέθηκε σήμερα το αρσενικό σκυλάκι στην Σταμάτα στην Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Παρακαλούμε κοινοποιήστε  βοηθήστε να βρεθεί η οικογένεια του. Υπηρεσία Αδέσποτων Δήμου Διονύσου 2132030658-6942082061

Read More
22/01/2024
ΧΑΘΗΚΕ ΒΡΕΘΗΚΕ

Αρσενικός σκύλος βρέθηκε στον προφήτη Ηλία στην Άνοιξη. Φαίνεται αρκετά φιλικό και λίγο φοβισμένο γνωρίζει κάποιος ποιανού είναι; Τηλέφωνα επικοινωνίας 2132030658-6942082061.

Read More
29/11/2023
Read More
14/07/2023
Δήμος Διονύσου: Τις ημέρες του καύσωνα φροντίζουμε τους τετράποδους φίλους μας με ένα μπολάκι νερό
Read More
12/07/2023
test
Read More
26/04/2023
Επιμορφωτική Δράση «Παιδιά & Σκύλοι» στα Νηπιαγωγεία του Δήμου Διονύσου

Ο Δήμος Διονύσου μέσω της Αντιδημαρχίας Παιδείας, Ισότητας & Τουριστικής Ανάπτυξης και της Αντιδημάρχου Σοφίας Κατσίγιαννη, σε συνεργασία με τον κ. Κώστα Μαρτίνη, εκπαιδευτή σκύλων και ιδιοκτήτη της εταιρείας Athens Dog Training Club, υλοποιούν με μεγάλη επιτυχία την επιμορφωτική και βιωματική δράση με τίτλο «Παιδιά και Σκύλοι», στα Νηπιαγωγεία του Δήμου Διονύσου από τον Φεβρουάριο […]

Read More
05/04/2023
ΣΤΕΙΡΩΣΕ - ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ

Στείρωσε το κατοικίδιο σου - Υιοθέτησε ένα αδέσποτο. Βοήθησε να μην υπάρχουν αδέσποτα στον δρόμο.

Read More
03/04/2023
Ηλεκτρονική σήμανση και εμβολιασμός σκύλων, εντελώς ΔΩΡΕΑΝ από το Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ)

Την Τρίτη 4 Απριλίου, όπου γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων, ο ΠΕΣΥΔΑΠ και το ΔΙΚΕΠΑΖ προγραμματίζουν μία εκδήλωση που ποτέ άλλοτε δεν έχει πραγματοποιηθεί στη χώρα μας, σε τέτοια κλίμακα. Από τις 12 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα εκείνης της ημέρας, οι κτηνίατροι του ΔΙΚΕΠΑΖ θα πραγματοποιούν εντελώς ΔΩΡΕΑΝ ηλεκτρονική σήμανση (microchip) και εμβολιασμό προστασίας από τη λύσσα […]

Read More
28/03/2023
ΧΑΘΗΚΕ - ΒΡΕΘΗΚΕ

Βρέθηκε η οικογένεια της. Σας ευχαριστούμε. Σήμερα το πρωί εμφανίστηκε στον ισόγειο χώρο του Κεντρικού Δημαρχείου – Λ. Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου – Άγιος Στέφανος, ο εικονιζόμενος σκύλος. Παρακαλούμε για την ανάρτηση της φωτογραφίας του ζώου μήπως το αναζητάει ο ιδιοκτήτης του ή την προσωρινή φιλοξενία του από Φιλοζωικά Σωματεία, Φιλοζωικές Ενώσεις και […]

Read More
16/03/2023
ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΠΡΟΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑ

Τα αγόρια μας είναι περίπου 3 μηνών υγιή, παιχνιδιάρικα, χαρούμενα και ψάχνουν για υιοθεσία !! Είναι εμβολιασμένα και με τσιπ. Επικοινωνήστε στο 2132030658 ή με μήνυμα στη σελίδα Επιτροπή Αδέσποτων Δήμου Διονύσου

Read More
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο