5η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή 1 Μαρτίου 2013, ώρα 17:30.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
Πρόσκληση79.88 KB
Εισήγηση56.36 KB
Απόφαση Ο.Ε. για τον Προϋπολογισμό97.43 KB
Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 201359.5 KB