Γρήγορη Περιήγηση

25-02-24 - 16:17
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

50η/2023 Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 08/12/2023

αρχεία

Πρόσκληση 50ης Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
Κατεβάστε το αρχείο
548 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΨΜ3ΔΩ93 24Η
Κατεβάστε το αρχείο
549 ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΔΡΟΣΙΑ Ψ6ΜΕΩ93 ΔΑ3
Κατεβάστε το αρχείο
550 Αποδοχές πάσης φύσεως 9ΞΞΑΩ93 07Τ
Κατεβάστε το αρχείο
551 Προμήθεια Μηχανήματος Έργου μετά Παρελκόμενων6ΑΥΩΩ93 ΝΓΨ
Κατεβάστε το αρχείο
552 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Ψ8ΗΕΩ93 Β5Γ
Κατεβάστε το αρχείο
553 Ακύρωση της υπ αριθ
Κατεβάστε το αρχείο
554 Διαγραφή Χρέους ΩΧΧΖΩ93 ΟΔΟ
Κατεβάστε το αρχείο
555 ταφες εκταφες 9ΚΩΖΩ93 ΕΧΦ
Κατεβάστε το αρχείο
557 Επίλυση Φορολογικών Διαφορών 635ΖΩ93 ΞΛ8
Κατεβάστε το αρχείο
558 Επίλυση Φορολογικών Διαφορών Ψ93ΙΩ93 4Γ0
Κατεβάστε το αρχείο
559 Επίλυση Φορολογικών Διαφορών Ψ30ΩΩ93 ΘΣ9
Κατεβάστε το αρχείο
560 Επίλυση Φορολογικών Διαφορών 68ΒΑΩ93 ΘΟΥ
Κατεβάστε το αρχείο
561 Επίλυση Φορολογικών Διαφορών ΨΟΚΨΩ93 ΞΙΚ
Κατεβάστε το αρχείο
562 Επίλυση Φορολογικών Διαφορών 6ΗΠΟΩ93 ΧΣ9
Κατεβάστε το αρχείο
563 Επίλυση Φορολογικών Διαφορών ΨΚΙΛΩ93 1Ω0
Κατεβάστε το αρχείο
564 Επίλυση Φορολογικών Διαφορών 6ΗΡΙΩ93 0ΩΞ
Κατεβάστε το αρχείο
565 Επίλυση Φορολογικών Διαφορών ΨΘΕ6Ω93 Ε28
Κατεβάστε το αρχείο
566Επίλυση Φορολογικών Διαφορών 6ΡΚ7Ω93 ΟΟΨ
Κατεβάστε το αρχείο
567 Επίλυση Φορολογικών Διαφορών ΨΝΒΕΩ93 2ΥΜ
Κατεβάστε το αρχείο
568 Βιοαποδομήσιμα Υλικά Ψ09ΚΩ93 1ΥΨ
Κατεβάστε το αρχείο
569 Συγκρότηση Επιτροπής Βιοαποδομήσιμα Υλικά 6860Ω93 ΔΨ3
Κατεβάστε το αρχείο
570 Προμήθεια Αναλωσίμων Ειδών και Εργαλείων Πρασίνου ΨΡ32Ω93 Ζ93
Κατεβάστε το αρχείο
571 Έγκριση εκχώρησης 9631Ω93 ΚΘΩ
Κατεβάστε το αρχείο
572 αποζημίωση από διαρροή του δικτύου ύδρευσης 6ΞΝΦΩ93 ΡΟΘ
Κατεβάστε το αρχείο
573 Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου ΨΝΨΝΩ93 ΟΙΖ
Κατεβάστε το αρχείο
574 αποδοχή δωρεάς 6Χ0ΓΩ93 ΣΡΜ
Κατεβάστε το αρχείο
575 αποδοχή δωρεάς Ψ6Σ4Ω93 Η1Κ
Κατεβάστε το αρχείο
576 αποδοχή δωρεάς ΨΗΦΧΩ93 ΥΙΝ
Κατεβάστε το αρχείο
577 αποδοχή δωρεάς ΨΤΛ9Ω93 9ΙΑ
Κατεβάστε το αρχείο
[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο