Γρήγορη Περιήγηση

23-07-24 - 05:56
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

test deltio

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20/01/2015

• Φροντίζει για την συνεχή εκπαίδευση, επιμόρφωση, κατάρτιση και ενημέρωση του προσωπικού του σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπι- νου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού. • Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το μικρότερο δυνατό κόστος.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο