Γρήγορη Περιήγηση

21-02-24 - 06:27
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες, τα οποία αποθηκεύονται από τον
διακομιστή (server) ενός ιστοτότοπο στην τερματική συσκευή (υπολογιστής, κινητό
τηλέφωνο κλπ.) ενός επισκέπτη/χρήστη κατά την πλοήγηση σε αυτόν. Ο ιστοτόπος ανακτά
τις εν λόγω πληροφορίες σε κάθε επίσκεψη προκειμένου να προσφέρει σχετικές με αυτές
υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του
χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει σε αυτή (π.χ.
επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, κ.λπ.).

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.3471/2006 η αποθήκευση ή η απόκτηση πρόσβασης
σε αποθηκευμένες πληροφορίες στον τερματικό εξοπλισμό χρήστη επιτρέπεται μόνο αν ο
συγκεκριμένος χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του μετά από σαφή και εκτενή
ενημέρωση. Εξαίρεση στην υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης, σύμφωνα με την ως άνω
παράγραφο, αποτελεί η περίπτωση αποθήκευσης και πρόσβασης σε πληροφορίες που
έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη «διενέργεια της διαβίβασης μίας επικοινωνίας μέσω
δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της
κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδρομητής».
Ουσιαστικά δεν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη για τα cookies τα οποία θεωρούνται
τεχνικώς απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στον ιστοτόπο ή για την
παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου.

Τα cookies μπορεί να εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας που
επισκέπτεται ο χρήστης (first party cookies) ή από άλλους μέσω του παρόχου της
ιστοσελίδας (third party cookies) που επισκέπτεται ο χρήστης.

Αρχεία καταγραφής (log files)

Τα παρακάτω στοιχεία καταγράφονται σε αρχεία καταγραφής (log files) για κάθε αίτημα
στο site του Δ. Διονύσου από το πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη/χρήστη:

η διεύθυνση IP του επισκέπτη/χρήστη, η οποία αποτελεί προσωπικό του δεδομένο, ακόμα
και αν δεν μπορούμε να τον ταυτοποιήσουμε μόνοι μας με βάση το στοιχείο αυτό,
η ημερομηνία και ώρα εκτέλεσης κάθε αιτήματος για μεταφορά δεδομένων μεταξύ
προγράμματος περιήγησης και εξυπηρετητή (https request) για τη λειτουργία του
πρωτοκόλλου https,
ο κωδικός απόκρισης του εξυπηρετητή μαζί με τις παραμέτρους κλήσης του πρωτοκόλλου
https (https response),
ο χρόνος απόκρισης του εξυπηρετητή σε ms σε κάθε αίτημα και
ο τύπος του προγράμματος περιηγητή μέσω του οποίου υποβλήθηκε το αίτημα.
Τα παραπάνω στοιχεία συλλέγονται για τον έλεγχο της ασφάλειας των πληροφοριών και
υπηρεσιών του Δ. Διονύσου, για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας, ακεραιότητας και
εμπιστευτικότητας των πληροφοριών και δεδομένων από τυχαίες ή παράνομες ή
κακόβουλες ενέργειες ή συμβάντα, για τη διερεύνηση τυχόν διαδικτυακών επιθέσεων και
περιστατικών και για την υποστήριξη τυχόν σχετικών νομικών αξιώσεων.

Τα αρχεία καταγραφής τηρούνται για χρονικό διάστημα 12 μηνών και μπορεί να
κοινοποιηθούν στην εκτελούσα την επεξεργασία εταιρεία για το σκοπό της διαχείρισης του
Δ. Διονύσου και στις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο για τη
διερεύνηση τυχόν διαδικτυακής επίθεσης και περιστατικού. Τα στοιχεία για τα οποία
γίνεται διερεύνηση ή χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο νομικών αξιώσεων, τηρούνται για το
εκάστοτε απαιτούμενο για τους σκοπούς αυτούς χρονικό διάστημα.

© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο