Γρήγορη Περιήγηση

12-06-24 - 23:52
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Mίσθωση xώρου για την δημιουργία αμαξοστασίου και σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/09/2012

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση xώρου για την δημιουργία αμαξοστασίου και σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί «για την δημιουργία αμαξοστασίου και σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων». Το ακίνητο πρέπει να έχει έκταση από 6 έως 12 στρέμματα , να έχει πρόσοψη 40 μέτρων και να βρίσκεται πλησίον του άξονα της Εθνικής Οδού. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσομένης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Μαζί με την οικονομική προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του προσφερόμενου ετήσιου μισθώματος. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου Διονύσου, Διεύθυνση Λακωνίας & Μ. Αλεξάνδρου – Αγ. Στέφανος, Τηλέφωνο 210-8144450 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΔ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο