Γρήγορη Περιήγηση

20-04-24 - 14:17
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

H Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου Σοφία Κατσίγιαννη στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Σ. «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 06/02/2020

Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» εξελέγη ως Μέλος η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου Σοφία Κατσίγιαννη.

Ο Δήμαρχος Διονύσου Γιάννης Καλαφατέλης συγχαίρει την κα Κατσίγιαννη για την επιτυχία της να εκλεγεί στο Δ.Σ., και υπογραμμίζει ότι με την παρουσία της στην Ε.Ο.Ε.Σ. «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ», o Δήμος Διονύσου αποκτά εκπρόσωπο σε ένα θεσμικό φορέα που προωθεί τη συνεργασία και το σεβασμό ανάμεσα στα μέλη του, τα οποία προέρχονται από χώρες της Ευρώπης και της Μεσογείου.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 1 του Καταστατικού του Ομίλου, Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» συνίσταται από Ευρωπαϊκούς και Μεσογειακούς Αυτοδιοικητικούς οργανισμούς, όλων των βαθμίδων, από Δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς δημοσίου δικαίου (κατά την έννοια των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Οργανώνεται, επίσης, ως αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, διεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 3463/2006 και των άρθρων 741-784 του Αστικού Κώδικα, του Κανονισμού (ΕΚ) 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε.

Oι λειτουργικοί στόχοι του «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» είναι οι πιο κάτω:

• Η κοινή δράση και συνεργασία μεταξύ των μελών της.
• Ο σεβασμός σε όλα τα επίπεδα των αρχών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
• Η διευκόλυνση και η προαγωγή της διασυνοριακής, διακρατικής ή/και διαπεριφερειακής συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής των μελών της.
• Η υλοποίηση προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε), μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ή/και του Ταμείου Συνοχής.
• Η υλοποίηση δράσεων εδαφικής συνεργασίας μεταξύ των μελών της με ή χωρίς την οικονομική συνεισφορά της Ε.Ε.
• Η συνεργασία με επιστημονικά κέντρα και ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στις χώρες της Μεσογείου, με τους θεσμούς της Ε.Ε. και τους Διεθνείς Αυτοδιοικητικούς και μη οργανισμούς.
• Η ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών, προβολής και εφαρμογής επιτυχών πρακτικών μεταξύ των μελών της.
• Η πρόσβαση στην πληροφόρηση και την γνώση με την αξιοποίηση τραπεζών δεδομένων, νέων τεχνολογιών και την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας.
• Η ενίσχυση της συμμετοχής του Πολίτη και των φορέων των Τοπικών Κοινωνιών στο πλαίσιο της εδαφικής οικονομικής και κοινωνικής συνεργασίας μεταξύ των μελών της.

[script-63d1657eadcab]

Gallery

© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο