Γρήγορη Περιήγηση

12-04-24 - 14:02
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

9η συνεδρίαση 2011 ΟΕ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/05/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..21/04/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: …10045.... ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Συνεδρίασης: ..(9)2011.. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία Τηλ.:..2132030600, 2132030639.. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος. Προς: 1. Καρασαρλή Αναστάσιο. 2. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία 3. Ποτίδη Χρήστο. Μέλη 4. Σακελλαρίου Διονύσιο. 5. Λίτσα Αθανάσιο. 6. Πασιπουλαρίδη Αβραάμ, Αντιπρόεδρο. 7 .Ζαμάνη Διονύσιο. 8. Μπιτάκο Παναγιώτη. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..9η/2011.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01, την .. 28η Απριλίου 2011.. ημέρα ..Πέμπτη.. και ώρα ..13:00., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2011» Σχέδιο εισήγησης Απόφαση Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Πέππας Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Ανάπτυξης - Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο