Γρήγορη Περιήγηση

19-07-24 - 18:45
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

9η συνεδρίαση ΟΕ 2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/09/2012

Άγιος Στέφανος ..2303/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία e-mail: kyriakouli@dionysos.gr Τηλ.:..213.2030600, 2132030639. Aριθ. Πρωτοκόλλου: .7758... Αριθμός Συνεδρίασης: ..(9η)2012.. Προς: 1. Καρασαρλής Αναστάσιος 2. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία 3. Ποτίδης Χρήστος. 4. Σακελλαρίου Διονύσιος. 5. Λίτσας Αθανάσιος 6. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ 7 .Ζαμάνης Διονύσιος. 8. Μπιτάκος Παναγιώτης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..9η/2012.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01, την ..27 η Μαρτίου 2012.. ημέρα ..Τρίτη... και ώρα ..14.:00.. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 40.169,80€ συμπ. Φ.Π.Α. για την μελέτη: «Επέκταση και επικαιροποίηση μελέτης παράπλευρης οδού γραμμών του Ο.Σ.Ε.» της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Α. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 95.724,10 € για το Υποέργο: «Μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Αγίας Παρασκευής – Φασιδέρι – Αγίων Αγγέλων Δ.Κ. Ανοιξης» Β. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης διαγωνισμού του υποέργου: «Μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Αγίας Παρασκευής – Φασιδέρι – Αγίων Αγγέλων Δ.Κ. Ανοιξης» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 15.000,00 € για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου στις αρμόδιες υπηρεσίες για ίδρυση και κατασκευή νέων σχολικών κτιρίων». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση Δαπάνης-διάθεση πίστωσης ύψους 19.415,01€ για το έργο: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ» Δ.Κ. Ροδόπολης». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο«Έγκριση Δαπάνης-διάθεση πίστωσης ύψους 466.135,79€ για το έργο: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ –ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ». Δ.Κ. Σταμάτας». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το πρόγραμμα του εθελοντή σχολικού τροχονόμου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στην κ. Πέππα Αγγελική, ποσού (856,39 €) και στην κ. Θεοφύλακτου Ελισάβετ, ποσού (100,75 €)». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 για την ανάθεση προμήθειας «πλαστικών σάκων απορριμμάτων, ελαφρού και βαρέως τύπου, για χρήση κατά τις διάφορες εργασίες αποκομιδής και καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Διονύσου». Εισήγηση Σχετικό Απόφαση Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Πέππας Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Ανάπτυξης-Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τέως Αντινομάρχης Αν. Αττικής Κοινοποίηση : 1. Δήμαρχο 2. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου. 3. Δ/νσεις Υπηρεσιών του Δήμου. 4. Αναπληρωματικά μέλη Επιτροπής. 5. Λοιπά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου. Σημείωσεις: Για επιπλέον πληροφορίες, πέραν των επισυναπτόμενων εισηγήσεων και συνοδευτικών στα θέματα, μπορείτε να απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση. Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής σε περίπτωση κωλύμματος να παραβρεθούν στη συνεδρίαση παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τον πρόεδρο προκειμένου για την αναπλήρωσή τους.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο