Γρήγορη Περιήγηση

30-05-24 - 19:25
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

9η συνεδρίαση ΔΣ 2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/09/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .. 05/04/2012.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..9163... ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..9η/2012.. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία. Τηλ.:2132030639, 2132030617 Fax: 2132030630 e-mail: kyriakouli@dionysos.gr ΠΡΟΣ: 1. Δήμαρχο. 2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 3.Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθρ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» και 96 του ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ..9η.. του μηνός ..Απριλίου 2012.., ημέρα ..Μ. Δευτέρα.. και ώρα ..17:00.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης σχετικά με τα Ο. Τ. της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου που έχουν δηλωθεί από το πρώην Δήμο Διονύσου στο κτηματολόγιο ως κοινόχρηστοι χώροι». Εισήγηση Σχετικό1 Σχετικό2 Σχετικό3 Σχετικό4 Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση και Παραλαβή μελέτης «Προσθήκη δύο αιθουσών διδασκαλίας και Α.Π.Χ. στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Στεφάνου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 Δήμου Διονύσου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο. ε. 2012». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ5ο: «Ορισμός Δημοτικών Αστυνόμων που θα φέρουν την στολή δικυκλιστών». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Διονύσου, ως συμπράττων φορέας, στο πρόγραμμα ¨Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» Εισήγηση Σχετικό1 Σχετικό2 Σχετικό3 Σχετικό4 Σχετικό5 Απόφαση ΘΕΜΑ 7ο: « Διαβίβαση της αριθμ. 74/2012 απόφασης της Ο.Ε περί συμβιβασμού/ κατάργησης δίκης για καταβολή επιδοματικής παροχής ». Εισήγηση Σχετικό1 Σχετικό2 Σχετικό3 Απόφαση ΘΕΜΑ 8ο: «Λήψη απόφασης για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά: Α. με την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 1.431.538,36 € για το έργο: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων του Δήμου Δροσιάς» που θα περιλαμβάνει τις συνδέσεις των παρόδιων με το κεντρικό δίκτυο. Β. με την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης από πιστώσεις του Δήμου στον Κ.Α. 25.7312.0043 Οικονομικού Έτους 2012 για το έργο: «Κατασκευή συνδέσεων δικτύου ακαθάρτων Δ. Κ. Δροσιάς». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ» της Δ. Κ. Ροδόπολης» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 10ο: «Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση των αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου μας» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ11ο: «Ανάκληση της υπ αρ. 277/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία διατεθήκαν στο Θέσπι 2 θέσεις μουσικών (ενός (1) μουσικοδιδάσκαλου και ενός (1) μαέστρου)». Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ12ο: «Υποβολή της αριθ. 75/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί « Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Δ τριμήνου ο. ε. 2011 ». Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ13ο: « Έγκριση - καθορισμός δικηγορικής αμοιβής» για το δικηγόρο Φραντζεσκάκη Εμμανουήλ . Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ14ο: «Λήψη απόφασης για την σύγκληση έκτακτης Γ.Σ της Α.Ε Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων-Κατάρτισης Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου-Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Αγ. Στεφάνου-Άνοιξης-Κρυονερίου ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Κ.Α- τροποποίηση άρθρων του καταστατικού». Εισήγηση Απόφαση Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου IΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο