Γρήγορη Περιήγηση

20-05-24 - 00:17
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

8η συνεδρίαση 2011 ΟΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19/05/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..04/04/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: ..8250.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Συνεδρίασης: ..(8)2011.. ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Επαναρίθμηση λόγω πραγματοποίησης της 7ης/2011 Έκτακτης Συνεδρίασης) Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία Τηλ.:..2132030600, 2132030639.. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος. Προς: 1. Καρασαρλή Αναστάσιο. 2. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία 3. Ποτίδη Χρήστο. 4. Σακελλαρίου Διονύσιο. 5. Λίτσα Αθανάσιο. 6. Πασιπουλαρίδη Αβραάμ, Αντιπρόεδρο. 7 .Ζαμάνη Διονύσιο. 8. Μπιτάκο Παναγιώτη. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..8η/2011.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01, την .. 19η Απριλίου 2011.. ημέρα ..Μ. Τρίτη.. και ώρα ..13:00., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο: «Έκθεση εσόδων – εξόδων 1ου τριμήνου ο. ε. 2011 του Δήμου Διονύσου». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθ. 83/2010 Απόφασης Δημαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Διονύσου και της υπ’ αριθ. 07/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου και εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο:«Έκδοση ΧΕ προπληρωμής για την πληρωμή τελών διέλευσης Απορριμματοφόρων από Αττική Οδό». * Το 3ο Θέμα αποτέλεσε θέμα της 7ης Έκτακτης Συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στις 18/04/2011. ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση σύστασης – Χορήγησης συμπληρωματικής πάγιας προκαταβολής Δήμου ο. ε. 2011». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής για το ο.ε. 2011 στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Διονύσου». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2011» Σχέδιο εισήγησης Απόφαση *ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων». Απόφαση Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Πέππας Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Ανάπτυξης- Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
web design by
Powered by Browserbros.gr
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο