Γρήγορη Περιήγηση

23-06-24 - 02:25
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

8η συνεδρίαση ΟΕ 2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/09/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..16/03/2012.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Aριθ. Πρωτοκόλλου: ..7008.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Συνεδρίασης: ..(8η)2012.. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Σερασκέρης Εμμανουήλ Τηλ.:..213.2030600, 2132030629. Προς: 1. Καρασαρλής Αναστάσιος 2. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία 3. Ποτίδης Χρήστος. 4. Σακελλαρίου Διονύσιος. 5. Λίτσας Αθανάσιος 6. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ 7 .Ζαμάνης Διονύσιος. 8. Μπιτάκος Παναγιώτης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..8η/2012.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01, την ..21η Μαρτίου 2012.. ημέρα ..Τετάρτη... και ώρα ..19:00.. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση : α) δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την προμήθεια γραφείων για την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και β) τεχνικών προδιαγραφών» Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 14.760,00 € για τη μελέτη εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση: Α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2012 και Β).της υπ’αριθ.16/2012 μελέτης για «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2012». Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 για την προμήθεια υλικών & εργασίας για εγκατάσταση αυτόνομης θέρμανσης στα γραφεία της Δημοτ. Κοιν.Ανοιξης». Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2010 (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ )» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 196.902,19€ για την πλήρη εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Έργων Τοπικής Εκτάσεως της Δημ. Κοιν. Αγ.Στεφάνου»». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση Δαπανών και Διάθεση Πιστώσεων Προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 και Απευθείας Ανάθεση Προμήθειας για την Επισκευή Αντλητικού Συγκροτήματος και Ηλεκτρικού Πίνακα Αντλιοστασίου στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου». Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 674.805,75€ για το έργο: «Αναβάθμιση μέρους του Αστικού Κέντρου Κοινότητας Κρυονερίου-Πρόγραμμα Πράσινη Ζωή στην Πόλη». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 9ο: «α. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του έργου ‘Η/Φ ΟΔΩΝ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ’ Δ.Κ. Σταμάτας β. Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού στο δεύτερο κατά σειρά μειοδότη του έργου: ‘ Η/Φ ΟΔΩΝ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ’ Δ.Κ.Σταμάτας». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 453.451,92 € για το έργο: «Πράσινη παρέμβαση σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης» της Δ.Κ. Άνοιξης». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 12ο: «Α. Έγκριση Δαπάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 200.000€ για έτος 2012 για το έργο: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Διονύσου » Β. Κατάρτιση των όρων δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Διονύσου » του Δήμου Διονύσου» Εισήγηση Απόφαση Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Πέππας Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Ανάπτυξης- Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τέως Αντινομάρχης Αν. Αττικής

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο