Γρήγορη Περιήγηση

22-02-24 - 08:54
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

8η συνεδρίαση ΕΠΖ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/11/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος .. 30/09/2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτοκόλλου: …30728 ... ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Αριθμός Συνεδρίασης: (8)2011 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 01 Τηλ.:2132140.110 Πληροφορίες:κ.Λιάλιαρη Προς: Τακτικά μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..08η/2011.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 άρθρου 75 του ν. 3852/2010 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου στην Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου αρ.01, την ....5-10-2011.. ημέρα .Τετάρτη.. και ώρα .. 18:30 ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο: ΨΗΦΙΣΜΑ «Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος στην Πολεοδομία για την άρση της ανάκλησης όλων των νομίμως εκδοθεισών αδειών εντός των ορίων των οικισμών Αγ.Στεφάνου και Άνοιξης» Σχετ.(Η υπ’αρ. 143/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου). Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου και όρων δόμησης για την ανέγερση σχολικού διδακτηρίου στην Δ.Κ. Ροδόπολης. Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: Παράταση σύμβασης για (1) χρόνο της στείρωσης και του εμβολιασμού αδεσπότων ζώων με τον κτηνίατρο κ. Κτενά Χρήστο. Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: Εγκατάσταση Νέου Επίγειου Υποσταθμού ΔΕΗ σε Κοινόχρηστο Χώρο της Δημοτικής Κοινότητας Ροδοπόλεως. Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: Υποβολή αίτησης του Συλλόγου Γυναικών Αγ.Στεφάνου για την έγκριση συνέχισης της λειτουργίας του «ΩΔΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ» ,λόγω μεταστέγασης. Απόφαση ΘΕΜΑ 6o : Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Μουσών της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου. Απόφαση Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Παππάς Νικόλαος Κοινοποίηση : 1.Δήμαρχος 2.Αναπληρωματικά μέλη Επιτροπής 3.Επικεφαλείς συνδυασμών

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο