Γρήγορη Περιήγηση

12-04-24 - 15:29
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

8η συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 05/05/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..17/03/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..6570.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..8η/2011.. Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία. Τηλ.:2132030639. ΠΡΟΣ: 1. Δήμαρχο. 2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 3.Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), του αρθ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» και 96 του ν. 3463/2006, σας καλεί να προσέλθετε στη Δημόσια Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ..21η.. του μηνός ..Μαρτίου 2011.., ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..16:00.., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Απόφαση για το εκτός ημερησίας διάταξης θέμα: Λήψη απόφασης για τις συγχωνεύσεις σχολείων στα όρια του Δήμου . ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης για την αναγνώριση και μετατροπή συμβάσεων εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε αορίστου χρόνου». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων δημοτικών έργων έτους 2011». Σχέδιο εισήγησης Πίνακας Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο : «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Διονύσου» . Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη γεώτρησης στην θέση Τρία Πεύκα του Δήμου Διονύσου» . Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Διονύσου» . Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο : «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση – Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Διονύσου» . Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 7ο : « Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή οδών Α φάση του Διονύσου» Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 8ο : «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ(Ο.Ν.Α.Π)». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 9ο : «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ 10ο : «Ψήφιση πίστωσης για εκδηλώσεις του Δήμου». Απόφαση ΘΕΜΑ 11ο : «Έγκριση απολογισμού ο.ε 2010 ΝΠΔΔ «ΚΑΠΗ Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 12ο : «Συμμετοχή του Δήμου Διονύσου στο ��ιδικό συνδρομητικό πρόγραμμα των απορριμματοφόρων Δήμων και Κοινοτήτων της εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ» Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 13ο : «Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου στον Σύνδεσμο Πάρνηθας (ΣΥΝ.ΠΑ)». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 14ο : «Ορισμός Επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 15ο : «Σύσταση επιτροπής προσδιορισμού αξίας ακινήτων , του άρθρου 186 παρ.5 του Ν.3463/06». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 16ο : «Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών». Σχέδιο εισήγησης Πίνακας Απόφαση ΘΕΜΑ 17ο : : «Λήψη απόφασης για την εκκαθάριση και ορισμό εκκαθαριστών για κάθε μία εκ των κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου Διονύσου με επωνυμίες : Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Άνοιξης «Ο ΠΟΛΙΤΗΣ», Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγ. Στεφάνου» και «Κοινοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κρυονερίου (ΚΟΙ.Κ.Ε.Κ)». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο