Γρήγορη Περιήγηση

21-02-24 - 07:22
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

7η συνεδρίαση ΟΕ 2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/09/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..12/03/2012.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Aριθ. Πρωτοκόλλου: ..6363.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Συνεδρίασης: ..(7η)2012.. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Σερασκέρης Εμμανουήλ Τηλ.:..213.2030600, 2132030629. Προς: 1. Καρασαρλής Αναστάσιος 2. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία 3. Ποτίδης Χρήστος. 4. Σακελλαρίου Διονύσιος. 5. Λίτσας Αθανάσιος 6. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ 7 .Ζαμάνης Διονύσιος. 8. Μπιτάκος Παναγιώτης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..7η/2012.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01, την ..16η Μαρτίου 2012.. ημέρα ..Παρασκευή... και ώρα ..14:00:.. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Δαπάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 164.870,03€ για το έργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΑΒΑΚΗ ΕΝΤΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΔΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» Δ.Κ.Σταμάτας» Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Δαπάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 79.161,64€ για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» Δ.Κ. Ροδόπολης». Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 20.673,47 € για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ». Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του πρώτου μειοδότη για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ». Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθ. 57/2012 Απόφασης της Οικομομικής Επιτοπής με θέμα: Α. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 4.178.690,98 € για το Υποέργο: «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Άνοιξης» Β. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας του υποέργου: «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Άνοιξης» Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «α) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του έργου με τίτλο ‘ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ’ Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ β) Ανάθεση του έργου με τίτλο ‘ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ’». Απόφαση ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών No1 & Νο2 της επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός (1) οδικού ελκυστήρα και δύο (2) ημιρυμουλκουμένων κιβαταμαξών για την μεταφορά απορριμμάτων». ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση : α) δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου και β) τεχνικών προδιαγραφών». Απόφαση ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 για την προμήθεια αναλωσίμων και μικροϋλικών μηχανογραφικού εξοπλισμού για το έτος 2012» Απόφαση ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 για δαπάνες πετρελαίου κίνησης , θέρμανσης και λιπαντικών από 16/02/2012 – 29/02/2012 για τις ανάγκες του Δήμου» . Απόφαση ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 για την ανάθεση προμήθειας διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου για τη χλωρίωση ύδατος στις δεξαμενές των δημοτικών κοινοτήτων». Απόφαση ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για εργασία κατασκευής διαχωριστικού στο ταμείο της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης » . Απόφαση ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 για την ανάθεση προμήθειας υλικών για σιδηρουργικές εργασίες για την κατασκευή θυρών, σκέπαστρων κ.α. για διάφορες εγκαταστάσεις του Δήμου». Απόφαση ΘΕΜΑ 14ο: «Λήψη απόφασης περί συμβιβασμού/κατάργησης δίκης και αποδοχή της με αρ. 689/11 απόφασης του 24ου Μον. Διοικ. Πρωτ. Αθηνών σχετικά με την καταβολή οικογενειακού επιδόματος» Απόφαση ΘΕΜΑ 15ο: «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Δ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2011». Απόφαση Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Πέππας Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Ανάπτυξης- Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο