Γρήγορη Περιήγηση

26-05-24 - 02:26
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

7η συνεδρίαση ΔΚ Διονύσου 2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/09/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διόνυσος, 28-6-2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 327 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ.Δ/ση:Πλαστήρα 50, 14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς: 1.Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου κ.κ. 1) Αναστάσιο Μπάση του Ιωάννη 2) Γεώργιο Πατσαλιά (Δανέζη) 3)Αναστάσιο Μπάση του Μιχαήλ 4) Νικόλαο Αντάπαση Κοινοποίηση: 1) Τοπική Αντιδήμαρχο κ.Θ.Σαραντάκη 2) Πίνακα Ανακοινώσεων H πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου, έχοντας υπόψη τις δ/ξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 88 παρ.2 «Σύγκληση του Συμβουλίου δημοτικής κοινότητας» το άρθρο 83 «αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας» καλεί τους Συμβούλους του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου σε συνεδρίαση στις 3 Ιουλίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μμ στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου για τη συζήτηση και υποβολή προτάσεων στα παρακάτω θέματα: Θέμα 1ο «Εκτός ημερησίας διατάξεως» «Αίτημα της χορωδίας του Διονύσου «ΣΕΜΕΛΗ» Θέμα 1ο:Γνωμοδότηση της Δ.Κ.Διονύσου επί του σχεδίου κανονισμού ύδρευσης του Δήμου Διονύσου και των προτεινόμενων τιμολογίων. Θέμα 2ο:Πρόταση μαρτύρων για την υπογραφή ένορκων βεβαιώσεων για τη θεμελίωση δικαιωμάτων σε ακίνητα στη Δ.Κ.Διονύσου. Θέμα 3ο:Προτάσεις για τοποθέτηση στύλων φωτισμού α) επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 70 β) επί των οδών Δημοκρατίας και Παπαδιαμάντη γ) επί της οδού Κοραή προς την Δημοκρατίας Θέμα 4ο :Πρόταση για διαπλάτυνση της οδού Βωμού Διονύσου Θέμα 5ο:Πρόταση για κατεπείγουσα ανάθεση της τακτικής συντήρησης της γεννήτριας του αντλιοστασίου, για την απρόσκοπτη ύδρευση της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου Ιωάννα Κακούρη

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο