Γρήγορη Περιήγηση

21-06-24 - 01:57
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

6η συνεδρίαση ΟΕ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/04/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..24/03/2011.. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: ..7451.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Συνεδρίασης: ..(6)2011.. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία Τηλ.:..213.2030600, 2132030639.. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος. Προς: 1. Καρασαρλής Αναστάσιος 2. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία 3. Ποτίδης Χρήστος. 4. Σακελλαρίου Διονύσιος. 5. Λίτσας Αθανάσιος 6. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, Αντιπρόεδρος 7 .Ζαμάνης Διονύσιος. 8. Μπιτάκος Παναγιώτης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..6η/2011.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3852/2010 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01, την .. 30η Μαρτίου 2011.. ημέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..19:00., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο: «Προμήθεια διαφόρων ειδών ελαιοχρωματισμού για τη συντήρηση των κτιρίων του Δήμου (χρώματα, ρολά, πινέλα κλπ)». Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α3 και Α4 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης». Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: «Προμήθεια Οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου». Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: « Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο. ε. 2011». Απόφαση ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ : «Λήψη απόφασης ορισμού δικηγόρου/εξωτερικού συνεργάτη (ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ) για το χειρισμό της υποθέσεως της δημιουργίας πλευρικών σταθμών διοδίων στον κόμβο Μπογιατίου και παροχής εξουσιοδότησης - έγκρισης παράστασης σε δικαστήρια προς νομική εκπροσώπηση του Δήμου Διονυσίου (άρθρο 72 ν. 3852/2010, ΦΕΚ.87/Α/2010)» [ ΣτΕ Ε΄ Τμήμα Δικάσιμος:6-4-2011].» Απόφαση Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Πέππας Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Ανάπτυξης- Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο