Γρήγορη Περιήγηση

15-07-24 - 20:15
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

6η συνεδρίαση ΕΠΖ 2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/09/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμός Συνεδρίασης: (6)2012 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Άγιος Στέφανος .01/06/2012.. Αριθ. Πρωτοκόλλου: … 15644 ... Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 01 Τηλ.:2132140.124 ΦΑΞ: 210-8136.129 Προς: Τακτικά μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην .6η/2012.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 άρθρου 75 του ν. 3852/2010 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου στην Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου αρ.01, την 06-06-2012.. ημέρα ..Τετάρτη.. και ώρα .. 18:00 ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1Ο:Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2011 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου. Εισήγηση ΘΕΜΑ 2Ο : Εγκατάσταση πίλλαρ παροχής Δ.Ε.Η. στις Δημοτικές Κοινότητες Κρυονερίου και Δροσιάς. Εισήγηση ΘΕΜΑ 3Ο : Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. (εξ αναβολής) ΘΕΜΑ 4Ο : Διατήρηση της χρήσης ως παιδικές χαρές των υφιστάμενων ελεύθερων χώρων του Δήμου Διονύσου που δεν έχουν χαρακτηρισθεί στο οικείο ρυμοτομικό σχέδιο είτε ως χώροι παιδικής χαράς είτε ως κοινόχρηστοι χώροι. Εισήγηση ΦΕΚ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΘΕΜΑ 5Ο : Τοποθέτηση εύκαμπτων ελαστικών κυλίνδρων και σήμανσης στην οδό Πόντου αρ.16 στην Δ.Κ. Δροσιάς. Εισήγηση Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Παππάς Νικόλαος Κοινοποίηση : 1.Δήμαρχος 2.Αναπληρωματικά μέλη Επιτροπής 3.Επικεφαλείς συνδυασμών

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο