Γρήγορη Περιήγηση

19-05-24 - 23:05
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

6η συνεδρίαση ΕΠΖ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19/07/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .. 24/06/2011.. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: …20413 ... ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Αριθμός Συνεδρίασης: (6)2011 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 01 Τηλ.:2132140.110 Πληροφορίες:κ.Λιάλιαρη Προς: Τακτικά μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..06η/2011.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 άρθρου 74 του ν. 3852/2010 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου στην Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου αρ.01, την ..28.. Ιουνίου 2011.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..14:00., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ1Ο:Κατασκευή Πίλλαρ και Ηλεκτροδότηση Πίνακα για τη Λειτουργία Πιεστικού Συγκροτήματος (Booster) στην Αναγέννηση της Δημ. Κοιν. Διονύσου. Απόφαση ΘΕΜΑ 2Ο :Κατάργηση της υπ’αριθμ. Απόφασης 52/2008 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δροσιάς και επαναφορά σε ισχύ των άρθρων 7,8,22 και 34 του Κανονισμού Νεκροταφείου καθώς και τροποποίηση του άρθρου 7 αυτού ως προς το σημείο που αναφέρει τα απαραίτητα χρόνια απόκτησης της ιδιότητας του Δημότη, και του άρθρου 34 αυτού ως προς το ποσό. Απόφαση Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Ροΐδης Αθανάσιος Αντιδήμαρχος

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
web design by
Powered by Browserbros.gr
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο