Γρήγορη Περιήγηση

12-04-24 - 17:25
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

6η συνεδρίαση ΔΚ Ροδόπολης 2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/09/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ 25Ης Μαρτίου 29 -145 74 –Ροδόπολη Τηλ. 210-6210804- 210-6210805 FAX: 210-6210804 Email:rodopoli@otenet.gr Ροδόπολη 23 -5-2012 Αριθ. Πρωτ.: 90 Συνεδρίαση 6η Προς : Τα μέλη του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας κ.κ. 1] Κόκκαλη Εμμανουήλ 2] Ξανθό Ιωάννη 3] Θεοδώρου Ευαγγελία 4] Πολύζου Δήμητρα Κοιν: Τοπικό Αντιδήμαρχο Κ. Πέππα Νικόλαο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ------------------------------ Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Ροδοπόλεως , έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 ‘’ Σύγκληση του συμβουλίου τοπικής και δημοτικής Κοινότητας , καλεί τους κυρίους συμβούλους της δημοτικής κοινότητας ,στην έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει την 23 Mαϊου 2012 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ. στο γραφείο της δημοτικής κοινότητας 25ης Μαρτίου 29, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 1ο θέμα :Παραχώρηση οικογενειακού τάφου στον κ. Νταλάκο Μιχαήλ. Απόφαση 2ο θέμα: Επέκταση του έργου « κατασκευή πεζοδρομίων ( κράσπεδα – πλακόστρωση ) Λεωφόρου Σταμάτας » που εκτελείται στη Δημοτική Κοινότητα Σταμάτας , έως την Λεωφόρο Ροδοπόλεως της Δημ. Κοιν. Ροδόπολης . Απόφαση Η συνεδρίαση αυτή κρίνεται κατεπείγουσα , διότι : Για το 1ο θέμα έχει αποβιώσει η σύζυγος του κ. Νταλάκου Μιχαήλ και είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει ο ενταφιασμός της. Για το 2ο θέμα βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο « κατασκευή πεζοδρομίων ( κράσπεδα – πλακόστρωση ) Λεωφόρου Σταμάτας » που εκτελείται στη Δημοτική Κοινότητα Σταμάτας , και είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει η επέκτασή του από τα όρια της Δ.Κ.Σταμάτας έως την Λεωφόρο Ροδοπόλεως της Δ. Κ. Ροδόπολης, για την ομαλή διέλευση και ασφάλεια των πεζών. Ο Πρόεδρος του συμβουλίου Της δημοτικής κοινότητας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο