Γρήγορη Περιήγηση

13-07-24 - 16:19
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

5η συνεδρίαση ΟΕ 2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/09/2012

Άγιος Στέφανος .24/2/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Σερασκέρης Εμμανουήλ Τηλ.:..213.2030600, 2132030629 Αριθ. Πρωτοκόλλου: ..4973.. Αριθμός Συνεδρίασης: ..(5η)2012.. Προς: 1.Καρασαρλής Αναστάσιος 2.Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία 3.Ποτίδης Χρήστος. 4.Σακελλαρίου Διονύσιος. 5.Λίτσας Αθανάσιος 6.Πασιπουλαρίδης Αβραάμ 7.Ζαμάνης Διονύσιος. 8.Μπιτάκος Παναγιώτης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..5η/2012.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01, την ..1η Μαρτίου 2012.. ημέρα ..Πέμπτη... και ώρα ..13:00., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σύμφωνα με το άρθρο 160 και 158 του Ν. 3463/2006 για δαπάνες πετρελαίου κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους διαμονής παρεπιδημούντων» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπανών που απορρέουν από συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης έργων, εργασιών, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου o.ε. 2012» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Διάθεση πιστώσεων πάγιας προκαταβολής προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικού Νο 3 Α της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών για την «προμήθεια δύο καινούριων απορριμματοφόρων αυτοκινήτων με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ. του Δήμου Διονύσου» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών διέλευσης απορριμματοφόρων από Αττική Οδό» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών ανοικτού δημοσίου διαγωνισμού για την «Μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου για το σχολικό έτος 2011-2012» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012, για υπηρεσίες συντήρησης – υποστήριξης και ηλεκτρονικών πινακίδων προβολής και ενημέρωσης δημοτών του Δήμου Διονύσου» Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012, για Εργασίες Επέκτασης Δομημένης Καλωδίωσης στα Γραφεία του Δήμου Διονύσου» Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 10ο: «Ανατροπή αποφάσεων αναλήψεων υποχρεώσεων- δεσμέυσεων πιστώσεων οικ. έτους 2011» ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οι. Έτους 2012 για ‘ΠΟΕ’» ΘΕΜΑ 12ο: «Α.Έγκριση Δαπάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 15.000€ για τη μελέτη: «Υδραυλική μελέτη οδού Γούναρη» Β.Ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Υδραυλική μελέτη οδού Γούναρη»» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση Δαπάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 2.546,60€ για τη μελέτη: «ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΩΝ» της Δ.Κ. Διονύσου» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση Δαπάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 12.733,00€ για τη μελέτη: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ» της Δ.Κ. Διονύσου»» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση Δαπάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 200.000,00€ για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ» της Δ.Κ. Διονύσου» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση Δαπάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 2.546,60€ για τη μελέτη: «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΚΟΡΑΗ-Λ.ΚΑΪΡΗ-Λ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΔΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΙΑΣ – ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ – Λ.ΚΑΪΡΗ» της Δ.Κ. Διονύσου» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση Δαπάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 98.564,54€ για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΟΥΒΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση Δαπάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 2.546,60€ για τη μελέτη: «ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΔΩΝ (Λ.ΚΑΪΡΗ, Λ.ΜΗΤΡ. ΚΥΔΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΑΗ) ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ» της Δ.Κ. Διονύσου» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση Δαπάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 195.715,47€ για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ)» της Δ.Κ. Σταμάτας» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση Δαπάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 36.900€ για τη μελέτη: «Μελέτη αναμόρφωσης ιστορικού κέντρου Δ.Κ. Αγ Στεφάνου»» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση Δαπάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 2.546,60€ για τη μελέτη: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ» της Δ.Κ. Διονύσου» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση Δαπάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 4.041,39€ για το έργο: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» της Δ.Κ. Διονύσου» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 23ο: «OΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΡΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΜΠΕΡΟΥΚΛΗ κλπ-ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ- ΕΠΙΚΑΙΡΟ-ΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 24ο: «OΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΡΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΗΣ «ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ ΑΤΕΞΕΒΕ» ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ» Εισήγηση ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 για Προμήθεια πλαστικών κυλιόμενων κάδων ανακύκλωσης απορριμμάτων» Εισήγηση Απόφαση Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Πέππας Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Ανάπτυξης-Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινοποίηση : 1.Δήμαρχο 2.Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου. 3.Δ/νσεις Υπηρεσιών του Δήμου. 4.Αναπληρωματικά μέλη Επιτροπής. 5.Λοιπά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου. Σημείωσεις: Για επιπλέον πληροφορίες, πέραν των επισυναπτόμενων εισηγήσεων και συνοδευτικών στα θέματα, μπορείτε να απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση. Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής σε περίπτωση κωλύμματος να παραβρεθούν στη συνεδρίαση παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τον πρόεδρο προκειμένου για την αναπλήρωσή τους.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο