Γρήγορη Περιήγηση

19-05-24 - 23:03
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

4η συνεδρίαση ΕΠΖ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/04/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .. 31/03/2011.. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: …7981 ... ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Αριθμός Συνεδρίασης: (4)2011 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 01 Τηλ.:210-8131.332 Προς: Τακτικά μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..04η/2011.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 άρθρου 74 του ν. 3852/2010 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου στην Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου αρ.01, την ..4η.. Απριλίου 2011.. ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..13:00., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: ΘΕΜΑ 1Ο : «Καθορισμός αυτοτελών οικισμών του Δήμου Διονύσου». Απόφαση Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Ροΐδης Αθανάσιος Αντιδήμαρχος

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
web design by
Powered by Browserbros.gr
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο