Γρήγορη Περιήγηση

26-02-24 - 20:56
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

4η συνεδρίαση ΔΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28/02/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..04/02/2011.. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..2342.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..4η/2011.. Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία. Τηλ.:2132030639,2132030617 ΠΡΟΣ: 1. Δήμαρχο. 2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 3.Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), του αρθ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» και 96 του ν. 3463/2006, σας καλεί να προσέλθετε στη Δημόσια Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ..8η.. του μηνός ..Φεβρουαρίου 2011.., ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:00.., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Απόφαση θέματος εκτός ημερησίας διάταξης ΘΕΜΑ 1ο: «Aλλαγή τόπου συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω εξαιρετικών περιπτώσεων». Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Εκλογή προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αγ. Στεφάνου». Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο : « Έγκριση απολογισμού ο. ε. 2010 του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Β/θμια Σχολική Επιτροπή Αγίου Στεφάνου». Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση για υπερωριακή απασχόληση κατά τις απογευματινές ώρες του προσωπικού που υπηρετεί στον Δήμο μας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που αμείβονται με την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της ΠΟΕ ΟΤΑ καθώς και αυτούς που αμείβονται με τις διατάξεις του Ν. 3205/2003». ΘΕΜΑ 5ο: «Εκλογή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Αγ. Στεφάνου». Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο : «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Διαδημοτική Εταιρεία Διανομής φυσικού αερίου «ΑΤΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΕ». Απόφαση ΘΕΜΑ 7ο : «Συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 46 ΕΚΠΟΤΑ (απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/1993,ΦΕΚ 185/Α και του ΔΚΚ Ν.3463/2006)». Απόφαση ΘΕΜΑ 8ο : « Ορισμός δημοτικού συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής εργασιών, μεταφορών και υπηρεσιών του δήμου έτους 2011 (άρθρο 67 του ΠΔ 28/1980)». Απόφαση ΘΕΜΑ 9ο : «Ορισμός επιτροπής δημοπρασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81». Απόφαση ΘΕΜΑ 10ο :«Έγκριση μίσθωσης κτιρίου για στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου- Ορισμός επιτροπής εκτίμησης (καταλληλότητας) κτιρίου». Απόφαση ΘΕΜΑ 11ο : « Λήψη απόφασης για το θέμα το διοδίων». Απόφαση ΘΕΜΑ 12ο: «Λήψη απόφασης για την αύξηση της τιμής των εισιτηρίων Μέσων μαζικής μεταφοράς». Απόφαση Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο