Γρήγορη Περιήγηση

13-07-24 - 16:52
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

4η συνεδρίαση ΔΚ Διονύσου 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 04/04/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διόνυσος, 7-2-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 3 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ.Δ/ση:Πλαστήρα 50, 14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς: 1.Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου κ.κ. 1) Αναστάσιο Μπάση του Ιωάννη 2) Γεώργιο Πατσαλιά (Δανέζη) 3)Αναστάσιο Μπάση του Μιχαήλ 4) Νικόλαο Αντάπαση Κοινοποίηση: 1) Τοπική Αντιδήμαρχο κ.Θ.Σαραντάκη 2) Πίνακα Ανακοινώσεων H πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου, έχοντας υπόψη τις δ/ξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 88 παρ.2 «Σύγκληση του Συμβουλίου δημοτικής κοινότητας» το άρθρο 83 «αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας» και τα υπ’ αριθμ πρωτ. 1815 /28-1-2011 και υπ’ αριθμ. 1811 / 1-2-2011 αντίστοιχα έγγραφα του αντιδημάρχου Τεχνικής Υπηρεσίας –Περιβάλλοντος κ.Χρ.Παπαβασιλείου καλεί τους Συμβούλους του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου σε συνεδρίαση στις 11 Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30 στο γραφείο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (αίθουσα συνεδριάσεων) για τη διατύπωση προτάσεων και γνώμης αντίστοιχα για τα θέματα: 1) Τη διατύπωση πρότασης σχετικά με την εκτέλεση των έργων και την εκπόνηση μελετών της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου, προκειμένου να συμπεριληφθούν στο τεχνικό πρόγραμμα 2011 του Δήμου Διονύσου. Απόφαση 2) Διατύπωση γνώμης για τον καθορισμό αυτοτελών οικισμών του Δήμου Διονύσου, σε επίπεδο Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου. Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής της Δημοτικής Κοινότητας Ιωάννα Κακούρη

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο