Γρήγορη Περιήγηση

12-04-24 - 14:32
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

36η συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28/01/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία. Τηλ.:2132030639,2132030617 Fax: 2132030630 e-mail: kyriakouli@dionysos.gr Άγιος Στέφανος .. 23/12/2011.. Αριθ. Πρωτ: …40593.. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..36η/2011.. ΠΡΟΣ: 1.Δήμαρχο. 2.Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου (όπως ο πίνακας αποδεκτών). 3.Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων (όπως ο πίνακας αποδεκτών). ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθρ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» και 96 του ν. 3463/2006 (ΔΚΔ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ..28η.. του μηνός ..Δεκεμβρίου 2011.., ημέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..18:00.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ: «Διόρθωση της υπ’ αριθ. 266/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Λήψη απόφασης για την εξόφληση του 4ου λογ/σμού του έργου Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Πάτημα και Λόφου Ανθέων». Απόφαση ΘΕΜΑ 1ο: « Δαπάνη έργου “Αντικατάσταση Αγωγών Αμιάντου” της Δ.Κ. Σταμάτας» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης του Δήμου Διονύσου» της Δ.Κ. Διονύσου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: «Τροποποίηση όρων δόμησης (Συντελεστή Δόμησης ή Συντελεστή Όγκου) στο Ο.Τ. 174 στην περιοχή ¨Αιολίδα¨ του Δήμου Διονύσου προκειμένου να κατασκευαστεί Κλειστό Σχολικό Γυμναστήριο και 12θέσιο Λύκειο». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης ένταξης του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δ.Κ. Κρυονερίου του Δ. Διονύσου» στο ΠΕΠ «Αττική 2007-2013» στον άξονα προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» με θεματική προτεραιότητα: υποδομές φροντίδας παιδιών». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 58/2011 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου Διονύσου με την επωνυμία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου« Η ΕΣΤΙΑ». Εισήγηση Σχετικό Απόφαση Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου 3. Γραφείο Πληροφορικής με την Υποχρέωση ανάρτησης στην Ιστοσελίδα του Δήμου. 4. Πίνακας Ανακοινώσεων Δήμου.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο