Γρήγορη Περιήγηση

21-02-24 - 06:32
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

33η συνεδρίαση ΟΕ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/01/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Σερασκέρης Εμμανουήλ Τηλ.:..213.2030600, 2132030629. Άγιος Στέφανος . 23/12/2011.. Αριθ. Πρωτοκόλλου: ..40576.. Αριθμός Συνεδρίασης: ..(33η)2011.. Προς: 1. Καρασαρλής Αναστάσιος 2. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία 3. Ποτίδης Χρήστος. 4. Σακελλαρίου Διονύσιος. 5. Λίτσας Αθανάσιος 6. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ 7 .Ζαμάνης Διονύσιος. 8. Μπιτάκος Παναγιώτης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..33η/2011.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01, την ..27η Δεκεμβρίου 2011.. ημέρα ..Τρίτη... και ώρα ..14:00., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο: «Σύνταξη Προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2012» Εισήγηση Σχετικό1 Σχετικό2 Σχετικό3 Σχετικό4 Σχετικό5 Σχετικό6 Σχετικό7 Σχετικό8 Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Ορισμός δικηγόρου για νομικές ενέργειες διαπίστωσης από τις αρμόδιες αρχές της επέλευσης των νομίμων συνεπειών από τη μη παρακατάθεση εντός 18μήνου του ποσού αποζημίωσης από το ΤΥΠΕΤ» Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικού Νο2 της επιτροπής διαγωνισμού για την «προμήθεια μέσων προσωπικής προστασίας έτους 2011 για τους υπαλλήλους του Δήμου»».». Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2011, για εργασία κατασκευής διαχωριστικού στο ταμείο του κατ/τος της Δημ. Κοινότητας Ανοιξης». Σχετικό Απόφαση Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Πέππας Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Ανάπτυξης-Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινοποίηση : 1.Δήμαρχο 2.Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου. 3.Δ/νσεις Υπηρεσιών του Δήμου. 4.Αναπληρωματικά μέλη Επιτροπής. 5.Λοιπά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου. Σημείωσεις: Για επιπλέον πληροφορίες, πέραν των επισυναπτόμενων εισηγήσεων και συνοδευτικών στα θέματα, μπορείτε να απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση. Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής σε περίπτωση κωλύμματος να παραβρεθούν στη συνεδρίαση παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τον πρόεδρο προκειμένου για την αναπλήρωσή τους.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο