Γρήγορη Περιήγηση

15-07-24 - 20:12
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

32η συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28/12/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .. 02/12/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..38011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..32η/2011.. Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία. Τηλ.:2132030639,2132030617 Fax: 2132030630 e-mail: kyriakouli@dionysos.gr ΠΡΟΣ: 1. Δήμαρχο. 2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 3.Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθρ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» και 96 του ν. 3463/2006 (ΔΚΔ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ..07η.. του μηνός ..Δεκεμβρίου 2011.., ημέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..18:00.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: «Καθορισμός του ανταποδοτικού τέλους φωτισμού και καθαριότητας με ισχύ από 1-1-2012 και εφεξής» Εισήγηση/Αποσύρθηκε ΘΕΜΑ 2ο: «Καθορισμός συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας και Τιμής Ζώνης για τα εκτός σχεδίου κτίσματα με ισχύ από 1-1-2012 και εφ’ εξής» Εισήγηση/Αποσύρθηκε ΘΕΜΑ 3ο: «Καθορισμός φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων με ισχύ από 1-1-2012 και εφεξής» Εισήγηση/Αποσύρθηκε ΘΕΜΑ 4ο: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2011». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη απόφασης για την ανάληψη από το Δήμο Διονύσου της υποχρέωσης μερικής καταβολής των οφειλών της υπό εκκαθάρισης Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγ. Στεφάνου σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν.3979/2011» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή οδού Αχιλλέως» της Δ. Κ. Διονύσου» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 7ο: «Συγκρότηση Επιτροπής για την Παραλαβή της Β’ Φάσης του Έργου «Υποστήριξη του Δήμου από Σύμβουλο Οίκο για την Ανάπτυξη Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης στην Πλατεία Δημοκρατίας» στον Άγιο Στέφανο » Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 8ο: «Λήψη απόφασης για τη διάθεση ποσού 479.675,28 € από τη ΣΑΤΑ οικ. ετών 2005-2010 του πρώην Δήμου Δροσιάς». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 9ο: «Οικονομική Ενίσχυση Φορέων-Συλλόγων- Σωματείων Δήμου Διονύσου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης περί παραίτησης ή μη εκ της ασκήσεως ενδίκου μέσου (έφεσης) κατά της με αρ. 138/2011 απόφασης του Μον. Πρωτ. Αθηνών που εκδόθηκε για λογαριασμό του Πολυχρόνη ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ – Κατάργηση δίκης» Εισήγηση Απόφαση Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο