Γρήγορη Περιήγηση

28-05-24 - 16:55
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

3η συνεδρίαση ΟΕ 2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/09/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Σερασκέρης Εμμανουήλ Τηλ.:..213.2030600, 2132030629. Άγιος Στέφανος .3/2/2012.. Αριθ. Πρωτοκόλλου: ..2980.. Αριθμός Συνεδρίασης: ..(3η)2012.. Προς: 1.Καρασαρλής Αναστάσιος 2.Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία 3.Ποτίδης Χρήστος. 4.Σακελλαρίου Διονύσιος. 5.Λίτσας Αθανάσιος 6.Πασιπουλαρίδης Αβραάμ 7.Ζαμάνης Διονύσιος. 8.Μπιτάκος Παναγιώτης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..3η/2012.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01, την ..7η Φεβρουαρίου 2012.. ημέρα ..Τρίτη... και ώρα ..14:00., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο: «Παροχή Νομικής Υποστήριξης Υπαλλήλων του Δήμου.» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση: α) Τεχνικής Περιγραφής & β) δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση: α)Δαπάνης & διάθεσης πίστωσης και β)μελέτης «Προμήθειας Φρέσκου Γάλακτος για το Προσωπικό του Δήμου Διονύσου 2012»» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σύμφωνα με το άρθρο 160 και 158 του Ν. 3463/2006 για δαπάνες πετρελαίου κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σύμφωνα με το άρθρο 160 και 158 του Ν. 3463/2006 για δαπάνες ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση: Α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου και Β).της μελέτης για «ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Διονύσου μέχρι 31-12-2012» - Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας» Εισήγηση Απόφαση Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Πέππας Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Ανάπτυξης- Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινοποίηση : 1. Δήμαρχο 2. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου. 3. Δ/νσεις Υπηρεσιών του Δήμου. 4. Αναπληρωματικά μέλη Επιτροπής. 5. Λοιπά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου. Σημείωσεις: Για επιπλέον πληροφορίες, πέραν των επισυναπτόμενων εισηγήσεων και συνοδευτικών στα θέματα, μπορείτε να απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση. Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής σε περίπτωση κωλύμματος να παραβρεθούν στη συνεδρίαση παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τον πρόεδρο προκειμένου για την αναπλήρωσή τους.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο