Γρήγορη Περιήγηση

19-04-24 - 11:28
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

3η συνεδρίαση ΔΣ 2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/02/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία. Τηλ.:2132030639,2132030617 Άγιος Στέφανος ..02/02/2012.. Αριθ. Πρωτ: ..2824.. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..3η/2012.. ΠΡΟΣ: 1.Δήμαρχο. 2.Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου (όπως ο πίνακας αποδεκτών). 3.Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων (όπως ο πίνακας αποδεκτών). ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), του αρθρ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» και 96 του ν. 3463/2006 (ΔΚΔ), του άρθ. 267 του Ν. 3852/2010, και το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. ΥΠ. ΕΣ. Α & Η.Δ. 74445/29.12.2010 (ΦΕΚ 2029/27.12.2010 τεύχος Β’) σας καλεί να προσέλθετε στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ..06η.. του μηνός .. Φεβρουαρίου 2012.., ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..18:00.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση της απογραφής έναρξης & των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Διονύσου της 01/01/2011». Εισήγηση Σχετικό1 Σχετικό2 Ισολογισμός Απόφαση Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Επιλογές Σελίδας

Αντιγραφή Συνδέσμου Σελίδας
Κοινοποιηση
[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο