Γρήγορη Περιήγηση

17-04-24 - 06:40
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

29η συνεδρίαση ΟΕ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/12/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος . 25/11/2011.. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: ..37213.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Συνεδρίασης: ..(29η)2011.. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Σερασκέρης Εμμανουήλ Τηλ.:..213.2030600, 2132030629. Προς: 1. Καρασαρλής Αναστάσιος 2. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία 3. Ποτίδης Χρήστος. 4. Σακελλαρίου Διονύσιος. 5. Λίτσας Αθανάσιος 6. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ 7 .Ζαμάνης Διονύσιος. 8. Μπιτάκος Παναγιώτης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..29η/2011.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01, την ..30η Νοεμβρίου 2011.. ημέρα ..Τετάρτη... και ώρα ..13:00., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο: «Α. Έγκριση πρακτικού Διαγωνισμού για τη διαπραγμάτευση της μελέτης: «Μελέτη Ελέγχου-Επικαιροποίησης έργου “ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ”» Β. Έγκριση ανάθεσης της μελέτης». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 186,91€ για έξοδα δικαστικού επιμελητή για την επίδοση Περίληψης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Λήψη Απόφασης για την Τροποποίηση της Οικοδομικής Γραμμής στο οικόπεδο του 1ου Δημοτικού Σχολείου (ΟΤ 31) ΔΚ Κρυονερίου»». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση : α) των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’αριθ.18/2011 μελέτης για « Προμήθεια ενός (1) οδικού ελκυστήρα και δύο (2) ημιρυμουλκούμενων κιβωταμαξών για την μεταφορά απορριμμάτων» και β). των σχετικών όρων διακήρυξης.». Εισήγηση ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 88,56€ για δημοσίευση σε ημερήσια εφημερίδα Περίληψης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Λήψη Απόφασης για την Τροποποίηση της Οικοδομικής Γραμμής στο οικόπεδο του 1ου Δημοτικού Σχολείου (ΟΤ 31) ΔΚ Κρυονερίου»». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση Δαπάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 49.689,95€ για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ» της Δ.Κ. Διονύσου.». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης από τον προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2011». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 7o: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2011 για την προμήθεια αλυσοπρίονων». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 8ο: «Ανάθεση εργασιών και υπηρεσιών παρακολούθησης των συστημάτων ασφαλείας των Δημοτικών Κτιρίων». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 9ο: «Καθορισμός συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας και Τιμής Ζώνης για τα εκτός σχεδίου κτίσματα με ισχύ από 1-1-2012 και εφ’ εξής». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 10ο: «Καθορισμός του ανταποδοτικού τέλους φωτισμού και καθαριότητας με ισχύ από 1-1-2012 και εφεξής». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 11ο: «Καθορισμος φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων με ισχύ από 1-1-2012 και εφεξής». Εισήγηση Απόφαση Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Πέππας Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Ανάπτυξης- Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο