Γρήγορη Περιήγηση

24-04-24 - 06:43
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

28η συνεδρίαση ΟΕ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/12/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος . 17/11/2011.. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: .. 35891 .. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Συνεδρίασης: ..(28η)2011.. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Σερασκέρης Εμμανουήλ Τηλ.:..213.2030600, 2132030629. Προς: 1. Καρασαρλής Αναστάσιος 2. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία 3. Ποτίδης Χρήστος. 4. Σακελλαρίου Διονύσιος. 5. Λίτσας Αθανάσιος 6. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ 7 .Ζαμάνης Διονύσιος. 8. Μπιτάκος Παναγιώτης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..28η/2011.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01, την ..21η Νοεμβρίου 2011.. ημέρα ..Δευτέρα... και ώρα ..18:00., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστωσης ύψους €22.000 για την ‘ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΔΕΣΠΩΤΩΝ ΖΩΩΝ’». Εισήγηση Aπόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου (έφεσης) κατά της με αρ. 138/2011 αποφ. Μον. Πρωτ. Αθηνών που εκδόθηκε για λογαριασμό του Πολυχρόνη Θωμόπουλου». Εισήγηση Aπόφαση ΘΕΜΑ 3ο: «Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για παράσταση στο Εφετείο Αθηνών στις 6/12/11 και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο προς απόκρουση αίτησης του ΤΥΠΕΤ περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας και υποστήριξη των θέσεων και της αίτησης του Δήμου». Aπόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Ορισμός Δικηγόρου για τις νομικές ενέργειες διαπίστωσης από τις αρμόδιες αρχές της επέλευσης των νομίμων συνεπειών από την μη παρακατάθεση εντός του 18μήνου του ποσού αποζημίωσης από το ΤΥΠΕΤ (προσωρινή τιμή μονάδας)». Απεσύρθη ΘΕΜΑ 5ο: «Καταγγελία σύμβασης TOP VISION ΕΠΕ». Εισήγηση Aπόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Εγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προυπ/σμού Δήμου οε 2011». Εισήγηση Aπόφαση ΘΕΜΑ 7ο : «Προμήθεια και αντικατάσταση ανταλλακτικών φίλτρων πόσιμου νερού στους ψύκτες στα Δημοτικά Κτίρια». Εισήγηση Aπόφαση ΘΕΜΑ 8ο: «Ανάθεση εργασιών για την συντήρηση των καυστήρων του Δημοτικού Καταστήματος και των Δημοτικών κτιρίων». Εισήγηση Aπόφαση Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Πέππας Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Ανάπτυξης- Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο