Γρήγορη Περιήγηση

23-05-24 - 05:18
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

27η συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/12/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .. 10/11/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..34759.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..27η/2011.. Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία. Τηλ.:2132030639,2132030617 Fax: 2132030630 e-mail: kyriakouli@dionysos.gr ΠΡΟΣ: 1. Δήμαρχο. 2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 3.Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθρ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» και 96 του ν. 3463/2006 (ΔΚΔ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ..14η.. του μηνός ..Νοεμβρίου 2011.., ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..18:00.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Μίσθωση Κοινοτικού Περιπτέρου Σταμάτας» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Γ΄ τριμήνου ο. ε. 2011». Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση απολογισμού ο. ε. 2010 του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Ροδόπολης». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Παραχώρηση οικογενειακού τάφου στην κα ΚΑΤΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ (Αποφ. Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου 56/2011)». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 7ο: «Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 8ο: «Λήψη απόφασης για την καταβολή εξόδων παράστασης στον πρόεδρο, και στον αντιπρόεδρο Ν.Π.Δ.Δ. ‘Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Ο ΘΕΣΠΙΣ’» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 9ο: «Λήψη απόφασης για την καταβολή εξόδων παράστασης στον πρόεδρο, και στον αντιπρόεδρο Ν.Π.Δ.Δ. ‘Κοινωνική Προστασία, Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου Η ΕΣΤΙΑ’» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 10ο: «Λογότυπο Δήμου Διονύσου» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 11ο: «Συγχώνευση δομών «Βοήθεια στο σπίτι» Αγίου Στεφάνου και Κρυονερίου». Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 166/2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την κάλυψη της ζημιάς που υπέστη το όχημα του κ. Τράκη Γεωργίου από ύπαρξη λακκούβας στο οδόστρωμα της Λ. Μαραθώνος του τέως Δήμου Αγίου Στεφάνου, σύμφωνα με τη θετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Διονύσου» Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 13ο: «Λήψη Απόφασης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου και όρων δόμησης για την ανέγερση σχολικού διδακτηρίου στη Δημοτική Κοινότητα Ροδόπολης». Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 14ο: « Έγκριση και παραλαβή Μελέτης «Αναμόρφωση Ιστορικού Κέντρου Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου». Εισήγηση ΘΕΜΑ 15ο: «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Μουσών της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου». Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 16ο: « Έκδοση συμπληρωματικής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.(Δομής βοήθεια στο σπίτι Κρυονερίου)» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου Διαπλάτυνση οδού Βωμού Διονύσου» της Δ.Κ. Διονύσου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 18ο: «Εγκατάσταση Νέου Υποσταθμού ΔΕΗ σε Κοινόχρηστο Χώρο της Δημοτικής Κοινότητας Ροδοπόλεως». Εισήγηση Απόφαση Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο