Γρήγορη Περιήγηση

26-02-24 - 20:29
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

26η συνεδρίαση ΟΕ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 07/11/2011

Aγιος Στέφανος . 27/10/2011.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Σερασκέρης Εμμανουήλ Τηλ.:..213.2030600, 2132030629. Αριθ. Πρωτοκόλλου: ..32958.. Αριθμός Συνεδρίασης: ..(26η)2011.. Προς: 1.Καρασαρλής Αναστάσιος 2.Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία 3.Ποτίδης Χρήστος. 4.Σακελλαρίου Διονύσιος. 5.Λίτσας Αθανάσιος 6.Πασιπουλαρίδης Αβραάμ 7.Ζαμάνης Διονύσιος. 8.Μπιτάκος Παναγιώτης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..26η/2011.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01, την ..31η Οκτωβρίου 2011.. ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..14:00., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο: «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Γ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2011». Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης Προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2011». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: «Εισήγηση-γνωμοδότηση επί αιτήματος δημότη κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ περί καταβολής αποζημίωσης για βλάβη ελαστικού αυτ/του από σιδερένια βάση καθαιρεθείσης κολώνας». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Χορήγηση έγκρισης στο δικηγόρο του Δήμου προς παράσταση σε ποινικό δικαστήριο του πρώην Δημάρχου Άνοιξης Ιωάννη Νικητόπουλου και ήδη προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διονύσου κατ’ αρ. 51 του ν. 3979/2011». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση άσκησης προσφυγής κατά της αριθ. 31750/28587/2011 απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Κατάρτιση των όρων δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (λακκούβες) Δήμου Διονύσου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του πρώτου μειοδότη για την εκτέλεση του έργου: ‘περίφραξη-επίστρωση με συνθετικό χλοοτάπητα ποδοσφαιρικού γηπέδου’ της Δ.Κ. Σταμάτας». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του πρώτου μειοδότη για την εκτέλεση του έργου: ‘αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων οικισμού Ροδόπολης’ της Δ.Κ. Ροδόπολης». Εισήγηση Απόφαση Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Πέππας Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Ανάπτυξης- Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινοποίηση : 1. Δήμαρχο 2. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου. 3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών. 4. Αναπληρωματικά μέλη Επιτροπής. 5. Λοιπά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο