Γρήγορη Περιήγηση

26-02-24 - 20:26
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

25η συνεδρίαση ΟΕ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 07/11/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .30/09/2011.. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: ..30831.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Συνεδρίασης: ..(25η)2011.. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Σερασκέρης Εμμανουήλ Τηλ.:..213.2030600, 2132030629.. Προς: 1. Καρασαρλής Αναστάσιος 2. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία 3. Ποτίδης Χρήστος. 4. Σακελλαρίου Διονύσιος. 5. Λίτσας Αθανάσιος 6. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ 7 .Ζαμάνης Διονύσιος. 8. Μπιτάκος Παναγιώτης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..25η/2011.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01, την ..5η Οκτωβρίου 2011.. ημέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..13:00., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης Προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2011». Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2011». Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: «Μερική διόρθωση της αριθ. 169/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα ‘Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οι. Έτους 2011». Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Α. Έγκριση Δαπάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 36.900€ για τη μελέτη: «Μελέτη Ελέγχου-Επικαιροποίησης έργου “ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ”» Β. Έγκριση ανάθεσης της μελέτης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και Γ. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου». Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Προέλεγχος απολογισμού και ισολογισμού οικ. έτους 2010 (πρώην Δήμου Αγίου Στεφάνου)». Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Προέλεγχος απολογισμού και ισολογισμού οικ. έτους 2010 (πρώην Δήμου Δροσιάς)». Απόφαση ΘΕΜΑ 7ο: «Προέλεγχος απολογισμού και ισολογισμού οικ. έτους 2010 (πρώην Κοινότητας Σταμάτας)». Απόφαση ΘΕΜΑ 8ο: «Προέλεγχος απολογισμού και ισολογισμού οικ. έτους 2010 (πρώην Κοινότητας Ροδόπολης)». Απόφαση ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2011, για την προμήθεια ειδικών εξαρτημάτων και τεμαχίων ύδρευσης- συνεχ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ». Απόφαση ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για εκσκαφή χάνδακος για την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης». Απόφαση ΘΕΜΑ 11ο: «Επέκταση της μίσθωσης στο κτίριο που στεγάζεται το Δημαρχείο σε χώρους που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση». Απόφαση ΘΕΜΑ 12ο: «Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αρ. 2266/11 απόφασης Δ. Πρ. Αθηνών που αφορά ακύρωση άρνησης διοίκησης για άρση ρυμοτομικής απαλ/σης στο Ο.Τ 103 της ΔΚ Δροσιάς». Απόφαση Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Πέππας Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Ανάπτυξης-Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο