Γρήγορη Περιήγηση

12-04-24 - 15:11
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

24η συνεδρίαση ΟΕ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 05/10/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .16/09/2011.. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: ..29228.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Συνεδρίασης: ..(24η)2011.. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Σερασκέρης Εμμανουήλ Τηλ.:..213.2030600, 2132030629.. Προς: 1. Καρασαρλής Αναστάσιος 2. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία 3. Ποτίδης Χρήστος. 4. Σακελλαρίου Διονύσιος. 5. Λίτσας Αθανάσιος 6. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ 7 .Ζαμάνης Διονύσιος. 8. Μπιτάκος Παναγιώτης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..24η/2011.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01, την ..20η Σεπτεμβρίου 2011.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..19:30., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο: «Ορισμός Δικηγόρου – εξωτερικού συνεργάτη προς νομική εκπροσώπηση του Δήμου και υποστήριξη αίτησης ακύρωσης του Δήμου κατά πρωτόκολλων επιβολής ειδικής αποζημίωσης του Δασαρχείου Πάρνηθας που συζητείται την 21.09.2011 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών». Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης περι άσκησης ενδίκου μέσου (ανακοπής) κατά της με αρ. 23346/11 διαταγής πληρωμής του Μον.Πρωτ. Αθηνών που εκδόθηκε για λογαριασμό του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΗ». Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου αυτοκινήτου τύπου πρέσσας χωρητικότητας 7μ3 και β) τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 9/2011 μελέτης για την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου αυτοκινήτου τύπου πρέσσας χωρητικότητας 7μ3. Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας». Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Μείωση μισθώματος μισθίου στέγασης ΚΑΠΗ Αγ. Στεφάνου και Πολυιατρείων». Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Καταγγελία της από 28/9/09 σύμβασης μίσθωσης όπως αυτή τροποποιήθηκε την 22/2/2010 με μισθωτή τον πρώην Δήμο Αγ. Στεφάνου και ήδη Δήμο Διονύσου και αφορά το μίσθιο ακίνητο που στεγάζεται το ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου». Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Καταγγελία της από 28/5/03 σύμβασης μίσθωσης με μισθωτή την πρώην Κοινότητα Δροσιάς και ήδη Δήμο Διονύσου και αφορά το μίσθιο ακίνητο που στεγάζεται το ΚΕΠ Δροσιάς». Απόφαση ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2011, για επισκευές, συντ/σεις του Δήμου». Απόφαση Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Πέππας Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Ανάπτυξης - Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο