Γρήγορη Περιήγηση

23-06-24 - 01:22
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

24η συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 07/11/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία. Τηλ.:2132030639,2132030617 Fax: 2108141421 e-mail: kyriakouli@dionysos.gr Άγιος Στέφανος .. 21/10/2011.. Αριθ. Πρωτ:..31963.. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..24η/2011.. ΠΡΟΣ: 1.Δήμαρχο. 2.Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου(όπως ο πίνακας αποδεκτών). 3.Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων (όπως ο πίνακας αποδεκτών). ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθρ.. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» και 96 του ν. 3463/2006 (ΔΚΔ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ..25η.. του μηνός ..Οκτωβρίου 2011.., ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:00.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: «Καθορισμός ενιαίων τελών και φόρων στο Δήμο Διονύσου». (Εισάγεται προς συζήτηση με τη διαδικασία του άρθρου 67 παρ.2 του ν.3852/2010, κατόπιν της από 12-10-2011 αίτησης του συνόλου της μειοψηφίας). Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: :«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό της επετείου της «28ης Οκτωβρίου1940». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης για τον ορισμό: α) πολιτικού εκπροσώπου και β)συντονιστή μονίμου υπαλλήλου του Δήμου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων –Προαγωγής Υγείας». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Ορισμός μελών του ΔΣ από την πλευρά της μειοψηφίας ως μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής όταν αυτή επιλαμβάνεται επί θεμάτων υπαλλήλων(ν.3584/2007 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 αρθ. 45 του ν. 3979/2011 που τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του αρθ. 11 του ν. 4018/2011». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη απόφασης για την προσχώρηση του Δήμου στο σύμφωνο δημάρχων». Εισήγηση Σχετικό 1 Σχετικό 2 Απόφαση Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1.Γραφείο Δημάρχου 2.Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου 3.Γραφείο Πληροφορικής με την Υποχρέωση ανάρτησης στην Ιστοσελίδα του Δήμου. 4.Πίνακας Ανακοινώσεων Δήμου.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο