Γρήγορη Περιήγηση

23-07-24 - 04:41
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

23η συνεδρίαση ΟΕ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20/09/2011

Άγιος Στέφανος .9/09/2011.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτοκόλλου: .28360.. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Συνεδρίασης: ..(23η)2011.. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Σερασκέρης Εμμανουήλ Τηλ.:..213.2030600, 2132030629.. Προς: 1. Καρασαρλής Αναστάσιος 2. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία 3. Ποτίδης Χρήστος. 4. Σακελλαρίου Διονύσιος. 5. Λίτσας Αθανάσιος 6. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ 7. Ζαμάνης Διονύσιος. 8. Μπιτάκος Παναγιώτης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..23η/2011.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01, την ..13η Σεπτεμβρίου 2011.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..14:00., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της εισήγησης-γνωμοδότησης επί αιτήματος του δημότη Τράκη Γεωργίου περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιά που υπέστη το αυτοκίνητό του από ύπαρξη λακκούβας στο οδόστρωμα». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση Δαπάνης – διάθεση πίστωσης ύψους €11.070 για τη μελέτη: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ» Δ.Κ. Σταμάτας ». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Ορισμός δικηγόρου προς χειρισμό υπόθεσης αίτησης ακυρώσεως πρωτοκόλλων επιβολής αποζημίωσης». ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 23346/11 Διαταγής πληρωμής». Εισήγηση ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση: α) τεχνικών προδιαγραφών της υπ’αριθ.8/2011 μελέτης για την «Προμήθεια υδραυλικού υλικού» - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας & β) όρων διακήρυξης διαγωνισμού». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2011». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 8ο: «Προμήθεια διαφόρων ειδών σημαιοστολισμού για τις ανάγκες των Δημοτικών Κοινοτήτων». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ενός καταμετρητή και ανιχνευτή γνησιότητας χαρτονομισμάτων». Εισήγηση Απόφαση Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Πέππας Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Ανάπτυξης- Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινοποίηση : 1. Δήμαρχο 2. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου. 3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών. 4. Αναπληρωματικά μέλη Επιτροπής. 5. Λοιπά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο