Γρήγορη Περιήγηση

26-02-24 - 20:24
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

22η συνεδρίαση ΟΕ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/09/2011

Άγιος Στέφανος ..5/09/2011.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτοκόλλου: ..27653.. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Συνεδρίασης: ..(22η)2011.. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες:κ. Σερασκέρης Εμμανουήλ Τηλ.:..213.2030600, 2132030629.. Προς: 1. Καρασαρλής Αναστάσιος 2. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία 3. Ποτίδης Χρήστος. 4. Σακελλαρίου Διονύσιος. 5. Λίτσας Αθανάσιος 6. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ 7 .Ζαμάνης Διονύσιος. 8. Μπιτάκος Παναγιώτης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..22η/2011.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01, την ..9η Σεπτεμβρίου.. ημέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..14:00., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Α) Δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ‘Προμήθεια αναλωσίμων και μικροϋλικών μηχανογραφικού εξοπλισμού για ένα έτος’ Β) των τεχνικών προδιαγραφών της από 2/9/2011 τεχνικής έκθεσης για την ‘Προμήθεια αναλωσίμων και μικροϋλικών μηχανογραφικού εξοπλισμού για ένα έτος’». Εισήγηση ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Α) Δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ‘Προμήθεια μεταλλικών κυλιόμενων κάδων Απορριμμάτων’ Β) των τεχνικών προδιαγραφών της από 5/8/2011 τεχνικής έκθεσης για την ‘Προμήθεια μεταλλικών κυλιόμενων κάδων Απορριμμάτων’. Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας». Εισήγηση Σχετικό Εισήγησης ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικού επαναληπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ‘Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών έτους 2011’ – Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού». Εισήγηση ΘΕΜΑ 4ο: «Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: ‘Επισκευή του τεχνικού έργου επί της οδού Ρόδων στη συμβολή με την οδό Κρυστάλλη’ της Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου». Εισήγηση ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 1887/25312/4-8-11 απόφασης Δημάρχου για απευθείας ανάθεση προμήθειας ενός αντλητικού συγκροτήματος με την διαδικασία του κατεπείγοντος». Εισήγηση ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 1888/25314/4-8-11 απόφασης Δημάρχου για απευθείας ανάθεση προμήθειας ενός ηλεκτροκινητήρα αντλητικού συγκροτήματος με την διαδικασία του κατεπείγοντος». Εισήγηση ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 1889/25315/4-8-11 απόφασης Δημάρχου για απευθείας ανάθεση προμήθειας ενός αντλητικού συγκροτήματος με την διαδικασία του κατεπείγοντος». Εισήγηση ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους €52.790,01 για το έργο: ‘Ανασύνταξη-ολοκλήρωση Πολεοδομικής μελέτης Επέκτασης- Αναθεώρησης και πράξης εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου Σταμάτας στις Πολεοδομικές Ενότητες 1 και 3». ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2011». ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2011, για επισκευές, συντηρήσεις και ασφάλειες οχημάτων του Δήμου». Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Πέππας Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Ανάπτυξης- Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινοποίηση : 1. Δήμαρχο 2. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου. 3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών. 4. Αναπληρωματικά μέλη Επιτροπής. 5. Λοιπά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο