Γρήγορη Περιήγηση

26-05-24 - 02:10
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

22η συνεδρίαση ΔΚ Δροσιάς 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 09/01/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά, 06/12/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 38653 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ Αριθμός Συνεδρίασης: 22/2011 Δ/νση: Γρ. Λαμπράκη 19, Δροσιά Τηλ.:210-8131.332 Προς: α) Πρόεδρο και μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς 1. κ.Ιωαννίδη Χαράλαμπο (Πρόεδρος) 2. κα Μήλα Λαμπρινή (Αντιπρόεδρος) 3. κ.Τεχλικίδη Μιχαήλ 4. κ. Κωνσταντίνου Βίκτωρ-Παναγιώτη 5. κ. Καρκούλη Νικόλαο β) Φορείς Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς ως ο πίνακας αποδεκτών. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε σε κατεπείγουσα Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Δροσιάς, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ.3 του Ν.3852/10 και 95 παρ. 4 του Ν.3463/2006, η οποία θα γίνει την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 09.00 π.μ στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντα για τους κάτωθι λόγους: ως προς τον πρώτο θέμα συντρέχει λόγος κατεπείγοντος, δεδομένου ότι δόθηκε αναβολή στο εν λόγω θέμα κατά την τελευταία υπ’ αριθμ. 21 της 05-12-2011 Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Δροσιάς λόγω εσφαλμένης εισηγήσεως, και ως προς το δεύτερο θέμα συντρέχει λόγος κατεπείγοντος, δεδομένου ότι η καταληκτική ημερομηνία, βάσει του χρονοδιαγράμματος για την κατάρτιση της Β΄ φάσης του Ε.Π 2012-2014, είναι η 13-12-2011. ΘΕΜΑ 1ο: <<Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ επ΄ ονόματι ΄΄ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ Α.Ε.΄΄ επί της οδού Στρ. Πετρίτη 4 >>. ΘΕΜΑ 2ο: <<:<<Κατάρτιση της Β΄ φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Διονύσου για τα έτη 2012 – 2014 και του ετήσιου προγράμματος δράσης 2012 >>. Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης του ως άνω Επιχειρησιακού προγράμματος, καλούνται όλοι οι φορείς της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς να συμμετάσχουν στο άνω Συμβούλιο της Παρασκευής 9 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 09.00 π.μ στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς και να προσκομίσουν τις προτάσεις τους βάσει του συνημμένου ερωτηματολογίου. Ο Πρόεδρος Ιωαννίδης Χαράλαμπος

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο