Γρήγορη Περιήγηση

19-06-24 - 03:08
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

21η συνεδρίαση ΟΕ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/09/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..5/09/2011.. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: ..27645.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Συνεδρίασης: ..(21η)2011.. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία Τηλ.:..213.2030600, 2132030639.. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος. Προς: 1. Καρασαρλής Αναστάσιος 2. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία 3. Ποτίδης Χρήστος. 4. Σακελλαρίου Διονύσιος. 5. Λίτσας Αθανάσιος 6. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, Αντιπρόεδρος 7 .Ζαμάνης Διονύσιος. 8. Μπιτάκος Παναγιώτης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..21η/2011.. Δημόσια έκτακτη Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01, την .. 6η Σεπτεμβρίου 2011.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..10:30., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο:«Εξέταση της αριθ. πρωτ.: 27350/2-9-11 ένστασης της ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ κατά του υπ’ αριθ. πρωτ.: 27002/31-8-11 πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ‘Προμήθεια, Μεταφορά και Εγκατάσταση τριών προκατασκευασμένων αιθουσών και δύο αιθουσών υγιεινής ελαφρού τύπου σε σχολεία του Δήμου’». Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω της άμεσης ανάγκης προμήθειας των αιθουσών, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής περιόδου την Δευτέρα 12-9-2011. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Πέππας Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Ανάπτυξης- Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο