Γρήγορη Περιήγηση

23-06-24 - 00:36
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

20η συνεδρίαση Οε 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..29 /07/2011.. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: ..24728.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Συνεδρίασης: ..(20η)2011.. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Σερασκέρης Εμμανουήλ Τηλ.:..213.2030600, 2132030629.. Προς: 1. Καρασαρλής Αναστάσιος 2. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία 3. Ποτίδης Χρήστος. 4. Σακελλαρίου Διονύσιος. 5. Λίτσας Αθανάσιος 6. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ 7 .Ζαμάνης Διονύσιος. 8. Μπιτάκος Παναγιώτης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..20η/2011.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01, την ..2η Αυγούστου.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..14: 00., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του πρώτου μειοδότη για την εκτέλεση του έργου: «Πλακοστρώσεις οδών εντός οικισμού της Δ.Κ. Ροδόπολης». Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του πρώτου μειοδότη για την εκτέλεση του έργου: «Πράσινη παρέμβαση σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης» της Δ.Κ. Άνοιξης». Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: «Α)Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 321.000€ για το έργο: «Κατασκευή έργων τοπικής έκτασης» της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου Β) Έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του πρώτου μειοδότη για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή έργων τοπικής έκτασης» της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου». Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Α)Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 350.000€ για το έργο: «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού Διονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού Αναγέννησης της Δ.Κ. Διονύσου» Β) Κατάρτιση των όρων για τη δημοπράτηση του έργου: «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού Διονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού Αναγέννησης της Δ.Κ. Διονύσου». Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Α) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 15.000€ για τη μελέτη: «Μελέτη εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Κ. Άνοιξης» Β) Απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Κ. Άνοιξης». Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Α)Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 36.900€ για τη μελέτη: «Μελέτη αναμόρφωσης ιστορικού κέντρου Δ. Κ. Αγίου Στεφάνου» Β) Ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αναμόρφωσης ιστορικού κέντρου Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου». Απόφαση ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση: Α) της δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 73.800€ για την: «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση τριών προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών και δύο αιθουσών υγιεινής ελαφρού τύπου σε σχολεία του Δήμου Διονύσου». Β. Τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας». Απόφαση ΘΕΜΑ 8ο: Α. Έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης του έργου: «Επισκευή τεχνικού (πτερυγοτοιχίου) επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου (περιοχή Αμυγδαλέζα) στη Δημοτική κοινότητα Σταμάτας».Β. Ανάθεση του έργου. Απόφαση ΘΕΜΑ 9ο: «1. Ορισμός δικηγόρου – εξωτερικού συνεργάτη για χειρισμό υπόθεσης εναντίωσης στην πράξη χαρακτηρισμού Δασαρχείου σχετικά με την περιοχή ΟΤ 27-28 -30-31-32-34Α - 35Α της ΠΕ1 θέση Ζόργιανη της δημοτικής κοινότητας Αγίου Στεφάνου. 2.Ανάθεση σε ειδικό Δασολόγο σύνταξης τεχνικής έκθεσης υποστηρικτικής του μη Δασικού χαρακτήρα τμήματος της ανω περιοχής». Απόφαση ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 19.807,92€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών Ειδικού Συμβούλου υποστήριξης του Δήμου Διονύσου για τα έτη 2011-2013». Απόφαση ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την έκδοση, εμφακέλωση και αποστολή ειδοποιητηρίων (λογαριασμών) Υπηρεσίας Ύδρευσης» Απόφαση Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Πέππας Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Ανάπτυξης - Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο