Γρήγορη Περιήγηση

21-07-24 - 13:17
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

2η συνεδρίαση ΕΠΖ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/05/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..31/01/2011.. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: …1993 ... ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Αριθμός Συνεδρίασης: (2)2011 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 01 Πληροφορίες: Λιάλιαρη Καλλιόπη Τηλ.:210-8131.332 Προς: Τακτικά μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..02η/2011.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 άρθρου 74 του ν. 3852/2010 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου στην Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου αρ.01, την ..4η.. Φεβρουαρίου 2011.. ημέρα ..Παρασκευή. και ώρα ..15:00., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό Θέμα: ΘΕΜΑ 1ο :Λήψη απόφασης, α)για την συμμετοχή του Δήμου στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υ.ΠΕ.Κ.Α., στον άξονα προτεραιότητας 2 «Προστασία και διαχείριση Υδατικών Πόρων» και β) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων και δικαιολογητικών. Απόφαση Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Ροΐδης Αθανάσιος Πρόσκληση στην 2/2011 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο