Γρήγορη Περιήγηση

12-04-24 - 15:34
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

2η συνεδρίαση ΔΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/02/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..21/01/2011.. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..1032.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..2η/2011.. Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία. Τηλ.:2132030639,2132030617 ΠΡΟΣ: 1. Δήμαρχο. 2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 3. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» και 96 του ν. 3463/2006, σας καλεί να προσέλθετε στη Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου που έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα και θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ..24η.. του μηνός ..Ιανουαρίου 2011.., ημέρα ..Δευτέρα..και ώρα ..18:00.., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω έκτακτα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. «Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού Χαρακτήρα». Απόφαση 2. «Εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίου Στεφάνου» Απόφαση «Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες τις υπηρεσίες καθαριότητας και η απρόσκοπτη λειτουργία του Νομικού προσώπου». Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Πρόσκληση

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο