Γρήγορη Περιήγηση

22-02-24 - 08:43
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

19η συνεδρίαση ΟΕ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..22 /07/2011.. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: ..23976.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Συνεδρίασης: ..(19η)2011.. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Σερασκέρης Εμμανουήλ Τηλ.:..213.2030600, 2132030629.. Προς: 1. Καρασαρλής Αναστάσιος 2. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία 3. Ποτίδης Χρήστος. 4. Σακελλαρίου Διονύσιος. 5. Λίτσας Αθανάσιος 6. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ 7 .Ζαμάνης Διονύσιος. 8. Μπιτάκος Παναγιώτης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..19η/2011.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01, την .26.η Ιουλίου.. ημέρα ..Τρίτη... και ώρα ..14: 00., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο: «Έκδοση Χ.Ε. Προπληρωμής για την πληρωμή τελών διέλευσης απορριμματοφόρων από Αττική Οδό». Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ύψους 24.000,00 € για το έργο Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Δ.Κ Ανοιξης ». Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ύψους 24.000,00 € για το έργο Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Δ.ΚΔιονύσου ». Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προυπ/σμού Δήμου οε 2011»(Συντήρηση οχημάτων του Δήμου)». Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προυπ/σμού Δήμου οε 2011»(Συντήρηση κλιματιστικών στα κτίρια του Δήμου). Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προυπ/σμού Δήμου οε 2011»(Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων). Απόφαση ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης- διάθεση πίστωσης ύψους 154.906,54 € για το έργο «Διαμόρφωση Πλατείας Αγ. Τιμοθέου της Δ.Κ Σταμάτας». Απόφαση ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ύψους 12.000.00 για το έργο «Ανακατασκευή όψης Κοινοτικού Καταστήματος Κοινότητας Κρυονερίου». Απόφαση ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση πρακτικών ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2011». Απόφαση ΘΕΜΑ 10ο: «Υπογραφή σύμβασης με ιδιωτική εταιρεία για την «Απομάκρυνση εγκαταλειμμένων οχημάτων». Απόφαση ΘΕΜΑ 11ο : «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 116.407,36€ για το έργο: «Κατασκευή νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δ. Δροσιάς». Απόφαση ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 148.953,00€ για τη «Προμήθεια και εγκατάσταση πέντε ελαφρά προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών, τριών αιθουσών αποχωρητηρίου και μίας αίθουσας κουζίνας, στα σχολικά κτίρια του Δημοτικού Σχολείου Άνοιξης, Σταμάτας και στο Π. Σταθμό Αγ. Στεφάνου». «Το θέμα Αποσύρθηκε από την πρόσκληση». ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2011 για συνδρομή υποστήριξης των χρηστών μέσω δορυφορικής μετάδοσης των δεδομένων του στόλου οχημάτων του Δήμου». Απόφαση ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 22-7-2011 μελέτης για την «προμήθεια και εγκατάσταση πέντε προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών, τριών αιθουσών αποχωρητηρίου και μιας αίθουσας κουζίνας, στα σχολικά κτίρια του Δημοτικού Σχολείου Άνοιξης, Σταμάτας και στο Π.Σταθμό Αγ.Στεφάνου »Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας.» «Το θέμα Αποσύρθηκε από την πρόσκληση». Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Πέππας Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Ανάπτυξης- Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο