Γρήγορη Περιήγηση

22-02-24 - 10:03
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

19η συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/09/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος..25/0/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ:..26626.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..19η/2011.. Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία. Τηλ.:2132030639,2132030617 Fax: 2108141421 e-mail: kyriakouli@dionysos.gr ΠΡΟΣ: 1. Δήμαρχο. 2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου(όπως ο πίνακας αποδεκτών). 3. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων (όπως ο πίνακας αποδεκτών). ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθρ.. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» και 96 του ν. 3463/2006 (ΔΚΔ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ..29η.. του μηνός ..Αυγούστου 2011.., ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..17:00.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη μέτρων για την καταπολέμηση των κουνουπιών ύστερα από την εμφάνιση κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου στο Δήμο μας». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα (τακτοποιητικού) του έργου: «Επισκευή και βελτίωση οδικού δικτύου 2010» Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης παρακαμπτήριων οδών για το έργο: «Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ομβρίων στις οδούς Γρ. Λαμπράκη, Πεύκων, Μαβίλη και Θησέως Δ. Δροσιάς». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Παραχώρηση οικογενειακών τάφων α) στην κ. ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (Απόφ. Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου 44/2011) β) στους κ.κ. ΦΡΑΝΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟ και ΦΡΑΝΤΖΗ ΙΩΑΝΝΗ (Αποφ. Δημ. Κοινότητας 44/2011). Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 154/2011 απόφασης του Δ.Σ.» Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (Ν. 3584/2007, αρ. 206)». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου 3. Γραφείο Πληροφορικής με την Υποχρέωση ανάρτησης στην Ιστοσελίδα του Δήμου. 4. Πίνακας Ανακοινώσεων Δήμου.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο