Γρήγορη Περιήγηση

21-02-24 - 23:02
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

17η συνεδρίαση ΟΕ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/07/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..4/07/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: …21561.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Συνεδρίασης: ..(17η)2011.. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία. Τηλ.:..213.2030600, 2132030639.. Προς: 1. Καρασαρλής Αναστάσιος 2. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία 3. Ποτίδης Χρήστος. 4. Σακελλαρίου Διονύσιος. 5. Λίτσας Αθανάσιος 6. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ 7. Ζαμάνης Διονύσιος. 8. Μπιτάκος Παναγιώτης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..17η/2011.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01, την .. 8η Ιουλίου.. ημέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..11:00., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 , για έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων οικ/κού έτους 2010 Δήμου Δροσιάς». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης €479.675,28 για το έργο: ‘Βελτίωση λειτουργικότητας και προσβασιμότητας κοινοχρήστων χώρων-Αναβάθμιση Αστικού Περιβάλλοντος’ της Δ.Κ. Δροσιάς». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση: α)δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια υδραυλικού υλικού & β) τεχνικών προδιαγραφών της υπ’αριθ.5/2011 μελέτης για την «Προμήθεια υδραυλικού υλικού» . Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας.». Σχέδιο εισήγησης Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση: Α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια γραφικής ύλης και Β).των τεχνικών προδιαγραφών της από 30/6/2011 μελέτης για την «Προμήθεια γραφικής ύλης» Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας». Σχέδιο εισήγησης Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικού μειοδοτικής δημοπρασίας για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2011». Έγκριση επαναληπτικού διαγωνισμού». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Πέππας Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Ανάπτυξης- Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο