Γρήγορη Περιήγηση

25-02-24 - 16:01
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

15η συνεδρίαση ΟΕ 2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/09/2012

Άγιος Στέφανος ..8/06/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aριθ. Πρωτοκόλλου: .16641... ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Συνεδρίασης: ..(15η)2012.. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Σερασκερης Εμμανουήλ e-mail: seraskeris@dionysos.gr Τηλ.: 2132030629. Προς: 1. Καρασαρλής Αναστάσιος 2. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία 3. Ποτίδης Χρήστος. 4. Σακελλαρίου Διονύσιος. 5. Λίτσας Αθανάσιος 6. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ 7 .Ζαμάνης Διονύσιος. 8. Μπιτάκος Παναγιώτης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..15η/2012.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01, την ..14η Ιουνίου 2012.. ημέρα ..Πέμπτη... και ώρα ..13:30.. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 1ο ΘΕΜΑ Εκτός Ημερησίας Διάταξης : «Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκου (ανακοπής) κατά της αρ. 154/12/γης Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καπανδριτίου που εκδόθηκε για λογαιασμό της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΜΗ ΑΝ.ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤ.Ν ΕΡΓ.Ν ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΤΟΜΗ ΑΕΜΕΥ)» 2ο ΘΕΜΑ Εκτός Ημερησίας Διάταξης : «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 για Συμμετοχή υπαλλήλων σε επιμορφωτικά σεμινάρια» ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 500,00 ΕΥΡΩ για τη κατάθεση υπέρ του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.)». Εισήγηση ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 11.205,30 € για την εργασία: «Η/Μ εργασίες, εγκατάσταση Η/Ζ και κατασκευή έργων υποδομής και κάλυψης Η/Ζ της Δ.Κ. Ροδόπολης» Εισήγηση ΘΕΜΑ 3ο: «Α). Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 4.305,00 € για τη «Γεωτεχνική μελέτη – έρευνα για την κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δ.Κ. Κρυονερίου». Β). Απευθείας ανάθεση της «Γεωτεχνικής μελέτης – έρευνας για την κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δ.Κ. Κρυονερίου».». Εισήγηση ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.604,43 € συμπ. Φ.Π.Α. για την μελέτη: «Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση τοπικής εκτάσεως έργων» της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου». Εισήγηση ΘΕΜΑ 5ο:« Έγκριση: Α) Δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 για ανάθεση εργασιών για τις εκταφές από το χώρο των Κοιμητηρίων του Δήμου Διονύσου, Β) Τεχνικής Περιγραφής». Εισήγηση ΘΕΜΑ 6ο: «Κατακύρωση πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθειας Φρέσκου Γάλακτος για το Προσωπικό του Δήμου Διονύσου για το έτος 2012»». Εισήγηση ΘΕΜΑ 7ο:« Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Άνοιξης»». Εισήγηση ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας με Ιατρό Εργασίας». Εισήγηση ΘΕΜΑ 9ο«Έγκριση Δαπάνης-διάθεση πίστωσης ύψους 2.058,53€ για το έργο: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ» Δ.Κ. Ροδόπολης». Εισήγηση ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών «για την εφαρμογή της υπ΄ αριθ. 108/2012 αποφάσεως του Δ.Σ περί αγοράς ή μίσθωσης χώρου για την δημιουργία αμαξοστασίου και σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων» και των σχετικών όρων διακήρυξης». Εισήγηση ΘΕΜΑ 11ο«Έγκριση πρακτικού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2012»» Εισήγηση ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 για την ανάθεση «εργασίας αλλαγής επωνυμίας αδειών και ΚΤΕΟ των αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Διονύσου»». Εισήγηση ΘΕΜΑ 13ο: «Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια παραβόλων δημοσίου για την μεταβίβαση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων (αυτοκίνητα και μηχανήματα έργου) και έκδοση καρτών ΚΤΕΟ του Δήμου Διονύσου» Εισήγηση ΘΕΜΑ 14ο: «Κατακύρωση πρόχειρου διαγωνισμού Ασφάλισης αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Διονύσου μέχρι 31-12-2012». Εισήγηση ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του πρώτου μειοδότη για την εκτέλεση του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου διανομής νερού οδών Μακεδονομάχων, Προφ. Ηλία και Λυκαβηττού λόγω υποδιαστασιολόγησης» της δημοτικής κοινότητας Άνοιξης» Εισήγηση ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας με Τεχνικό Ασφαλείας». Εισήγηση ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση τεχνικής περιγραφής και καθορισμού των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την « Προμήθεια Μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού πρασίνου»» Εισήγηση ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής για «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκτυπωτών και Λοιπού Μηχανογραφικού Εξοπλισμού», διάθεσης πίστωσης και τρόπου εκτέλεσης» Εισήγηση ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση πρακτικού για την «Προμήθεια κάδων Μηχανικής Αποκομιδής » Εισήγηση ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων Δήμου ο.ε. 2012 για Εργασίες Συντήρησης του Εξοπλισμού, του Λογισμικού και των Εφαρμογών του έργου «Προώθηση των Ευρυζωνικών Υπηρεσιών και Εφαρμογών στο Δήμο Αγ. Στεφάνου μέσω της Υλοποίησης Έργου Επίδειξης των Ευρυζωνικών Δικτύων και Εφαρμογών» Εισήγηση Σχετικό ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας στολών,δικυκλιστών Δημοτικής Αστυνομίας» Εισήγηση Σχετικό ΘΕΜΑ 22ο: «Παράταση σύμβασης για την Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2011-2012» Εισήγηση ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών «για την εφαρμογή της υπ΄ αριθ. 107/2012 αποφάσεως του Δ.Σ περί μίσθωσης ακινήτου για την μεταστέγαση του ΕΠΑΛ Κρυονερίου και του ΙΕΚ Αγίου Στεφάνου» και των σχετικών όρων διακήρυξης» Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Πέππας Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Ανάπτυξης-Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τέως Αντινομάρχης Αν. Αττικής Κοινοποίηση : 1. Δήμαρχο 2. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου. 3. Δ/νσεις Υπηρεσιών του Δήμου. 4. Αναπληρωματικά μέλη Επιτροπής. 5. Λοιπά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου. Σημείωσεις: Για επιπλέον πληροφορίες, πέραν των επισυναπτόμενων εισηγήσεων και συνοδευτικών στα θέματα, μπορείτε να απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση. Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής σε περίπτωση κωλύμματος να παραβρεθούν στη συνεδρίαση παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τον πρόεδρο προκειμένου για την αναπλήρωσή τους.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο