Γρήγορη Περιήγηση

25-02-24 - 16:37
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

15η συνεδρίαση ΟΕ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/07/2011

Άγιος Στέφανος ..20/06/2011.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτοκόλλου: …19552.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Συνεδρίασης: ..(15η)2011.. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία. Τηλ.:..213.2030600, 2132030639.. Προς: 1. Καρασαρλής Αναστάσιος 2. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία 3. Ποτίδης Χρήστος. 4. Σακελλαρίου Διονύσιος. 5. Λίτσας Αθανάσιος 6. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ 7 .Ζαμάνης Διονύσιος. 8. Μπιτάκος Παναγιώτης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..15η/2011.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01, την .. 24η Ιουνίου.. ημέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..14:00., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ ΕΗΔ: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους €1.200.000 για το έργο: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων του Δήμου Δροσιάς». Απόφαση ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια δύο (2) αντλητικών συγκροτημάτων τύπου BOOSTER για το αντλιοστάσιο της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης και Β) των τεχνικών προδιαγραφών της από 25/5/2011 μελέτης για “Προμήθεια δύο (2) αντλητικών συγκροτημάτων τύπου BOOSTER για το αντλιοστάσιο της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης” Τρόπος Εκτέλεσης της προμήθειας». Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2011». Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: « Έγκριση δαπανών Παρελθόντων Οικονομικών Ετών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού ο.ε. 2011» Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Ψήφιση εγκρίσεων δαπανών και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού ο.ε. 2011». Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Αποδοχή δωρεάς ενός ανοικτού ημιφορτηγού αυτοκινήτου». Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Αποδοχή δωρεάς ενός φορτωτή – εκσκαφέα από την Ανώνυμη Εταιρεία Α.Ε.Β.Ε ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-ΠΕΝΤΕΛΗΣ». Απόφαση ΘΕΜΑ 7ο: «Απαλλαγή υπολόγου ΧΕΠ και έγκριση απόδοσης λογαριασμού». Απόφαση ΘΕΜΑ 8ο: «Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό ή μη επί αιτήματος επιδοματικής παροχής (176,00€) Απόφαση ΘΕΜΑ 9ο: «Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου επί αιτήσεως καθορισμού Οριστικής τιμής μονάδος επί προσκυρούμενης έκτασης στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ» Απόφαση ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης περί άσκησης ενδίκου μέσου προσφυγής κατά της αριθ. 198/11 απόφασης της ΤΔΕ ΙΚΑ Αγίου Στεφάνου». Απόφαση ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 4.981,50 € για την προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού». Απόφαση ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 24.000,00€ για τη «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας». Απόφαση ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 24.000,00€ για τη «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης». Απόφαση ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 86.869,75€ για το έργο “Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Πάτημα και Λόφου Ανθέων της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης”». Απόφαση ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 14.050,78€ για τη μελέτη εξωτερικών διακλαδώσεων του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς». Απόφαση ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 52.161,77€ για το έργο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ” της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου». Απόφαση ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.330,88€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% για την πληρωμή της 1ης Πιστοποίησης της μελέτης “Τροποποίηση – Επικαιροποίηση της μελέτης Δευτερεύοντος δικτύου ακαθάρτων στην περιοχή Αγίου Δημητρίου Α΄ και Β΄ φάση του Δήμου Αγίου Στεφάνου” της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου Δήμου Διονύσου». Απόφαση ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 922,50€ για την “Αντικατάσταση του πίλαρ και του πίνακα φωτισμού της πλατείας Ποντιακού Ελληνισμού της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς» Απόφαση Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Πέππας Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Ανάπτυξης- Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο