Γρήγορη Περιήγηση

21-02-24 - 06:52
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

15η συνεδρίαση ΔΚ Διονύσου 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/12/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ.Δ/ση:Πλαστήρα 50, 14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Διόνυσος, 9-11-2011 Αρ. Πρωτ: 384 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς: 1.Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου κ.κ. 1) Αναστάσιο Μπάση του Ιωάννη 2) Γεώργιο Πατσαλιά (Δανέζη) 3)Αναστάσιο Μπάση του Μιχαήλ 4) Νικόλαο Αντάπαση Κοινοποίηση: 1) Τοπική Αντιδήμαρχο κ.Θ.Σαραντάκη 2) Πίνακα Ανακοινώσεων H πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου, έχοντας υπόψη τις δ/ξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 88 παρ.2 «Σύγκληση του Συμβουλίου δημοτικής κοινότητας» το άρθρο 83 «αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας» καλεί τους Συμβούλους του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου σε συνεδρίαση στις 16 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μμ στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου για τη συζήτηση και υποβολή προτάσεων στα παρακάτω θέματα: Θέμα 1ο :Προτάσεις για το σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Διονύσου 2012-2014 Απόφαση Θέμα 2ο:Αίτημα της Αντιγόνη ΑΕ για τοποθέτηση τριών φωτιστικών ιστών Θέμα 3ο:Αίτημα κ.Ι.Πέτρου για φωτισμό και κλείσιμο τριών φρεατίων επί της οδού Αρμονίας 24 Απόφαση Θέμα 4ο:Λύμματα Θέμα 5ο:Οριοθέτηση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων Δ.Κ.Διονύσου σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 3070/20-6-2011 απ. Εφετείου Αθηνών Απόφαση Θέμα 6ο:Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου Θέμα 7ο:Εξέταση αιτήματος της κ.Τσενέ Κωνσταντίνας για παράταση χρήσης τάφου εξαετούς ταφής για τον θανόντα Τσενέ Χρήστο Απόφαση Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου Ιωάννα Κακούρη

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο